Instalacije za pripremu biogasa

Carbotech je pionir u pripremi biogasa u Evropi i on je jedan od vodećih isporučilaca kompletne ponude za projekte skladištenja biogasa. Preduzeće je već više od 30 godina aktivno u segmentu biogasa. Osim toga, Carbotech ima veliko iskustvo u drugim industrijskim procesima prečišćavanja i proizvodnje gasa, na primer u proizvodnji azota iz vazduha.