bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Energetski koncepti za snabdevanje toplotom i strujom po meri

Kogeneracioni modul na gas istovremeno proizvodi i toplotu i struju. On je koncipiran za stambene i poslovne objekte. Na toplotnoj strani kogeneracioni modul radi paralelno sa kotlom za grejanje. Oba proizvođača toplote su priključena na grejnu instalaciju za zagrevanje vode za grejanje i potrošne vode.

Moduli sa gasnim motorima u pogonu na gas

Viessmann kogeneracioni moduli GmbH (ranije ESS - Energie Systeme & Service GmbH) je specijalizovano preduzeće za kogeneracione module u okviru Viessmann Group i od 2008. godine je u sastavu preduzeća. Viessmann sa više od 25 godina iskustva u ovoj oblasti nudi efikasne sisteme na gas za kogeneracione module. Osim serijske proizvodnje, Viessmann pravi i kogeneracione module za specijalne potrebe korisnika.