heizen-holz-scheitholz.jpg

Cepanice

Cepanice su idealne za korisnike koji sami mogu da nabave gorivo, na primer iz domaće drvne industrije. Drvo mora da bude osušeno do određene mere, skladišteno i da sadrži što je manje moguće vlage. Osim toga, potreban je akumulacioni bojler, koji omogućava kontinuirano snabdevanje vodom.

Kotlovi na cepanice

Uzimajući u obzir celu investiciju, grejanje na drva je isplatljiva alternativa zbog današnjih cena goriva. Viessmann kotlovi na drva imaju visok stepen iskorišćenja i štedljivi su.