Vitocrossal 200 CM2 - univerzalno rešenje za novogradnju i modernizaciju


Pregled prednosti

  • Kondenzacioni kotao na gas, 400 do 620 kW
  • Efekat samočišćenja izmenjivača toplote zahvaljujući glatkim površinama od nerđajućeg čelika
  • Izbor rada zavisno i nezavisno od vazduha u prostoriji
  • Svi hidraulični priključci mogu se montirati odozgo
  • Vitotronic regulacija jednostavna za rukovanje sa jasnim tekstualnim i grafičkim prikazom


Za pojedinačne instalacije i instalacije sa više kotlova

Vitocrossal 200 CM2 je kondenzacioni kotao na gas sa univerzalnom primenom. Njegov kapacitet pri temperaturi vode za grejanje od 50/30 °C iznosi 400 do 620 kW, pri temperaturi od 80/60 °C iznosi 370 do 575 kW.

On je kao pojedinačna instalacija ili instalacija sa više kotlova jednako pogodan za stambene i industrijske instalacije, kao i za daljinski sistem grejanja i veće javne i poslovne zgrade.

On raspolaže Inox-Crossal površinom izmenjivača toplote sa jakim MatriX cilindričnim gorionikom. Raspon modulacije od 20 do 100 procenata omogućava štedljivu upotrebu energije.

Vitocrossal 200 može da radi zavisno i nezavisno od vazduha u prostoriji.


Komforna regulacija velikog kapaciteta

Sistem regulacije Vitotronic 300 omogućava ekonomičan i siguran rad instalacije grejanja, i radi lakšeg rukovanja postavljen je bočno na kotlu.

Regulacija može da kontroliše do četiri kotla sa klizno snižavanom temperaturom kotlovske vode, kao i instalacije sa jednim ili dva kruga grejanja sa opcionalnim mešačem.

Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.


Presek proizvoda

Pregled

Kapacitet (kW)
400 do 620 kW
Normni stepen iskorišćenja
97 % (Hs)/108 % (Hi)
Energieeffizienzklasse
-
Gorivo
icon-gas.png
Gas E, LL i tečni gas P
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
veliki stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje, novogradnja i modernizacija
Upravljanje
Učinkovita regulacija Vitotronic 300 može da reguliše do četiri kotla sa klizno vođenom temperaturom kotlovske vode, kao i instalacije sa jednim i dva kruga grejanja sa opcionalnim mešačem.
Priprema tople vode
Potreban je dodatni bojler PTV-a zbog većeg komfora
Ostale odlike
Sa modulišućim MatriX cilindričnim gorionikom
Presek proizvoda Vitocrossal 200 Typ CM2

warmwasserspeicher.jpg

Međusobno usklađeno: sistemska tehnika

„Celina je više od zbira njenih delova.“ Rukovodeći se ovim načelom, Viessmann ne nudi samo pojedinačne komponente grejanja koje ispunjavaju visoke Viessmann standarde po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i efikasnosti, već su svi proizvodi višestruko povezani u usklađeni kompletni sistem u kome su svi ugrađeni delovi međusobno usklađeni, jer samo perfektni sklad komponenti integrisanih u sistem iskorišćava potpuni pogonski potencijal inovativne vrhunske tehnike.

Viessmann sistemska tehnika obuhvata sve što čini pouzdano i ekonomično grejanje: od Vitotronic regulacije sa bežičnim daljinskim upravljanjem, preko efikasnog Vitocell bojlera tople vode za najbolji komfor tople vode, do solarnih instalacija za štedljivu podršku grejanju.