Obilazak Viessmann centrale

Viessmann Group je tehnološki predvodnik u branši grejanja. Iza uspeha stoji ime Viessmann i naši zaposleni se trude da svakog dana iznova opravdamo ovo ime. Godišnje 25.000 gostiju poseti sedište u Alendorfu (Eder) ili druge lokacije Viessmann Group.

Steknite uvid u jedan od svetski vodećih proizvođača grejnih sistema. Naši obučeni vodiči pokazaće Vam Viessmann radni i proizvodni svet - informativno i transparentno.

Dobro došli u Viessmann. Radujemo se Vašoj poseti.

 

Ovo možete da posetite

Innovationen.jpg

Viessmann info-centar sa „Galerijom" i muzejom „Via Temporis"

Tehnički spektar grejne tehnike postaje sve kompleksniji, a paleta proizvoda sve veća. Da bismo mogli još bolje da prenesemo znanje o novim tehnologijama u sektoru grejanja, napravili smo u sedištu preduzeća u Alendorfu Viessmann akademiju. Viessmann info-centar čini Akademija zajedno sa „Galerijom“, čija postava prikazuje okosnicu naše marke, muzejom „Via Temporis“ i inovativnom energetskom centralom.

Viessmann fabrika I Alendorf

Viessmann za sve vrste primene ima odgovarajuće sistemsko rešenje sa proizvođačima toplote na sve energente i kapacitetima od 1,5 do 120.000 kW - svejedno da li su u pitanju stambeni objekti, privreda, industrija ili daljinsko grejanje. U Viessmann kompletnu ponudu spadaju zidni kondenzacioni uređaji od 1,9 do 150 kW i stabilni kondenzacioni sistemi od 1,9 do 6.000 kW, kao i kogeneracioni moduli od 1,0 do 401 kWel, odnosno od 5,3 do 549 kWth.

Fertigung.jpg
Warenverteilzentrum.jpg

Distributivni / logistički centar

Međunarodni distributivni centar je ključni element logistike i centralnog skladišta Viessmann grupe za domaće i strano tržište.

Automatsko visokoregalno skladište sa promenljivom upotrebom mesta nudi do 59.000 mesta za palete u 19 ulica. Po jednoj ulici robu skladišti automatski uređaj za skladištenje na regale sa teleskopskom viljuškom. Ovde se skladišti sva roba iz sopstvene proizvodnje, kao i roba od dobavljača.

Odavde se roba šalje u Viessmann regionalne magacine, koji uslužuju klijente za komisionu prodaju. Distributivni centar i regionalna skladišta omogućavaju isporuku za prodajna predstavništva, koja su opremljena svojim skladištem.

Postrojenja na biogas

BIOFerm, stručno preduzeće u sastavu Viessmann Group, efikasno i ekonomično instalacijama na biogas proizvode inovativnim i ekološkim postupcima biogas od obnovljivih sirovina, biootpada, zelenog otpada i organskih ostataka. Carbotech, koji je takođe u sastavu Viessmann Group, uz to isporučuje tehnologiju i procese za pripremu i skladištenje biogasa u gasnu mrežu. U sedištu u Alendorfu su za dva različita tehnička postupka napravljena postrojenja na biogas.

Postrojenje koje je 2010. godine izgradio BIOFerm GmbH radi po principu suve fermentacije, koja se u Hesenu za sada koristi u svega nekoliko postrojenja. Zbog toga projekat, vrednosti investicije 2,5 miliona evra, ima status eksperimentalnog i istraživačkog postrojenja, i hesensko ministarstvo za ekologiju, energiju, poljoprivredu i zaštitu prirode ga subvencioniše. Postrojenje godišnje od 5.000 tona supstrata proizvede 1,3 miliona kWh struje i 1,5 miliona kWh toplote.

Odmah pored toga je 2013. godine pušteno u rad još jedno postrojenje na biogas. Radi se o postrojenju za vlažnu fermentaciju. Biogas se prerađuje do kvaliteta zemnog gasa i skladišti se u gasnu mrežu.

Zainteresovani posetioci će tako u Viessmann-u imati pregled celog proizvodnog lanca - od proizvodnje vlažnom ili suvom fermentacijom, preko prerade, do efikasne upotrebe kod instalacija kao što su kogeneracioni moduli i kotlovi za grejanje na gas.

Biogasanlagen.jpg


Viessmann_Allendorf.jpg

Kako stići u Alendorf