Hibridno grejanje na ulje - Vitolacaldens 222-F

Hibridno grejanje na ulje

Viessmann hibridno grejanje na ulje nudi pouzdani energetski miks u jednom proizvođaču toplote – kombinacijom pouzdane kondenzacione tehnike na ulje i regenerativne toplote.

Hibridni uređaji na ulje

Hibridni uređaji predstavljaju novu kategoriju uređaja koji bolje nego ikada ispunjavaju zahteve za energetskom tranzicijom zahvaljujući kombinaciji različitih energenata. Korisnik hibridnog grejanja zahvaljujući tome više ne zavisi od jednog energenta i može maksimalno da iskoristi sve prednosti.