Eine Holzheizung ist eine gute Alternative zum Heizen mit Öl oder Gas.

Cepanice

Cepanice su idealne za korisnike koji sami mogu da nabave gorivo, na primer iz domaće drvne industrije. Drvo mora da bude osušeno do određene mere, skladišteno i da sadrži što je manje moguće vlage. Osim toga, potreban je akumulacioni bojler, koji omogućava kontinuirano snabdevanje vodom.

Kotlovi na cepanice

Uzimajući u obzir celu investiciju, grejanje na drva je isplatljiva alternativa zbog današnjih cena goriva. Viessmann kotlovi na drva imaju visok stepen iskorišćenja i štedljivi su.