Vitoflex 300-RF – pogodan i za kontejner


Pregled prednosti

  • Za pelete, brikete i strugotinu
  • Automatsko paljenje
  • Patentirano rotaciono ložište
  • Jednostavno održavanje automatskim odstranjivanjem pepela
  • Pogodan za ugradnju u kontejner


Kotao za grejanje na drva sa rotacionim ložištem

Vitoflex 300-RF je automatski kotao na čvrsto gorivo – pelete, brikete i piljevinu – sa maksimalnim sadržajem vode 35 %.

Puž za punjenje kontinuirano dovodi gorivo na pokretnu rešetku i tu se pretvara u gas. Rotacioni ventilator meša nastale gasove sa vazduhom i optimalno sagorevaju.

Raspona kapaciteta od 150 do 540 kW pogodan je za novogradnju i modernizaciju višeporodičnih kuća.


Mobilna toplotna centrala u kontejnerima

Vitoflex 300-RF kotao za grejanje na drva pogodan je i za mobilnu ugradnju, na primer kao rešenje za kontejnere.

On je idealno rešenje kada nema kotlarnice na raspolaganju ili kao prelazno rešenje tokom zamene centrale grejanja.

Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.


Presek proizvoda

Pregled

Kapacitet (kW)
150 do 540 kW
Loženje
Rotaciono ložište
Dozvoljene temperature polaznog voda
do 100 °C
Maksimalni radni pritisak
3 bara
Stepen iskorišćenja
do 92%
Gorivo
icon-biomasse.png
Peleti, cepanice (max. W35/G50)
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Višeporodične kuće, veliki stambeni i poslovni objekti, privreda, daljinsko grejanje, novogradnja i modernizacija
Ostale odlike
Automatsko odstranjivanje pepela. Digitalna, modulišuća regulacija kapaciteta (oblast regulacije 4:1). Uređaj za automatsko paljenje sprečava ostajanje žara i štedi gorivo.
Presek proizvoda Vitoflex 300-RF