Vitosol 200-F – efikasni panelni kolektor visokog učinka sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect

Efikasni panelni kolektor Vitosol 200-FM je idealna dopuna svakoj instalaciji grejanja. Solarni kolektori sa površinom apsorbera od 2,3 m² su prikladni za sve energetske potrebe.

Solarni kolektori pokrivaju do 60% godišnje energetske potrebe za zagrevanje pitke vode i doprinose podršci grejanja. U kombinaciji sa kondenzacionim kotlom može se, zahvaljujući besplatnoj sunčevoj energiji, uštedeti na troškovima grejanja i tople vode.
 

Pregled prednosti

  • Efikasni panelni kolektor sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect
  • Nema pregrevanja i nastanka pare kod niske potrošnje energije
  • Povećano solarno pokrivanje za podršku grejanju i zagrevanje pitke vode
  • Univerzalno pogodan za montažu na kosi i ravni krov, za ugradnju u krov i montažu na fasadu
  • Moguća horizontalna i vertikalna montaža
  • Atraktivni dizajn, individualno lakiranje okvira u RAL spektru boja
Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.

Presek proizvoda

Pregled

Bruto površina
2,51 m² (SV2F/SH2F), 2,56 m² (SV2G/SH2G)
Površina apsorbera
2,32 m²
Tip kolektora
icon-solar.png
Panelni kolektor
Dizajn
Okvir je tamnoplav. Okvir se na zahtev može isporučiti u bilo kojoj RAL boji.
Oblast primene
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Porodične kuće, Stambeni i poslovni objekti, Industrija | Modernizacija grejanja.
Vrsta montaže
Panelni kolektor za uspravnu (tip SV2F) ili vodoravnu (tip SH2F) montažu, za montažu na ravne ili kose krovove, tip SV2G (uspravno) i tip SH2G (vodoravno) za integraciju u krov
Ostale odlike
Efikasni panelni kolektor visokog učinka sa promenljivim apsorpcionim slojem ThermProtect
Vitosol-200-FM-Schnitt.png

ThermProtect sprečava pregrevanje

Inteligentni apsorpcioni premaz štiti kolektore od pregrevanja. Viessmann je patentirao tehniku ThermProtect kod koje se prilikom postizanja određene temperature solarni kolektori počinju menjati. Iznad oko 75 °C dolazi do promene kristalne strukture apsorberskog sloja, povećava se emitovanje toplote u okolinu i snižava se snaga kolektora. Zahvaljujući tome je maksimalna temperatura u kolektoru znatno niža i sprečava se nastanak pare u solarnom krugu.

Snižavanjem temperature kolektora kristalna struktura se vraća u početno stanje. Više od 95 posto sunčeve energije se apsorbuje i pretvara u toplotu, samo preostalih pet posto se reflektuje. Promena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna i funkcija je uvek dostupna.

Solarni kolektor Vitosol 200-FM – Atraktivan na svim krovovima

Atraktivan na svim krovovima

Vitosol 200-FM je pravi izbor, pošto se kolektor može isporučiti sa okvirom u bilo kojoj RAL boji. Kolektor se standardno proizvodi u tamno plavoj boji koja se odlično uklapa u svaki krov.


Solarni kolektor Vitosol 200-FM – Ugradnja na krov

Ugradnja na krov

Za harmoničnu montažu na krov Vitosol 200-FM, tip SV2G (vertikalni) ili tip SH2G (vodoravni), mogu se ugraditi skoro u ravni krova.

Trajno zaptiveno i dobro izolovano

Aluminijumski okvir zakrivljen po obodu i bešavni rub garantuju trajnu nepropusnost i visoku stabilnost kolektora. Zadnja strana je osigurana od probijanja i otporna na koroziju. Efikasna toplotna izolacija smanjuje gubitke toplote pogotovo u prelaznom periodu i zimi.

Okvir solarnog kolektora Vitosol 200-FM

Okvir kolektora sa specijalnim profilom za ugradnju na krov za prihvatanje pokrovnog okvira.


Jednostavna montaža

Kolektor je veoma jednostavan za montažu. Ugrađene cevi polaznog i povratnog voda omogućavaju sigurnu montažu i velikih solarnih polja pomoću fleksibilnih talasastih utičnih cevi od nerđajućeg čelika. Do dvanaest solarnih kolektora može se međusobno povezati. Panelni kolektori su univerzalno primenljivi za montažu na krov i za slobodnu montažu npr. na ravnim krovovima. Viessmann pričvrsni sistemi su veoma jednostavni za montažu i sastoje se od statički testiranih i antikorozivnih delova za ugradnju od aluminijuma i nerđajućeg čelika.


esop-online.jpg

ESOP-Online

Na raspolaganju Vam je ESOP-online program za proračun termičkih solarnih instalacija, pomoću koga možete da uporedite različite konstelacije i kombinacije proizvoda i njihovu isplatljivost.

Kada se unesu svi neophodni parametri, ESOP izračuna reper energije zračenja i prinos sistema koji se time ostvaruje, kao i procentualni udeo pokrivenosti ukupne potrebe za energijom kod različitih mogućih kombinacija.