Vitocal 350-G Pro – isporučuje temperaturu polaznog voda do 73 °C


Pregled prednosti

  • Visoka temperatura polaznog voda do 73 °C
  • Bešumna konstrukcija sa malim vibracijama
  • Klasična funkcija hlađenja/grejanja sa akumulacionim bojlerom
  • Jednostavno upravljanje i pouzdana tehnika


Higijenski komforno zagrevanje potrošne vode

Vitocal 350­G Pro postiže visoku temperaturu polaznog voda do 73 °C i time ispunjava higijenske propise za zagrevanje potrošne vode.

Specijalna funkcija održavanja visoke temperature garantuje čak i tokom ciklusa punjenja toplu temperaturu dotoka.


Daljinski nadzor i komunikacija

Regulacija raspolaže mnogobrojnim mogućnostima komunikacije, svejedno da li je u pitanju analogni modem ili LAN-sistem.

MODBus-tehnologija i Bacnet su takođe od koristi. Pri tom je instalacija dostupna za daljinsko održavanje preko interneta i može se brzo integrisati u postojeći glavni sistem u zgradi.


Efikasno hlađenje

Regulacija u aktivnom pogonu hlađenja odlučuje da li će se otpadna toplota koristiti za zagrevanje potrošne vode i/ili zagrevanje akumulacionog bojlera za toplu vodu ili će se predati spoljašnjem vazduhu preko povratnog hladnjaka.

Savet

Partner u blizini

Od Viessmann stručnjaka u Vašoj blizini možete dobiti besplatan, neobavezan i individualan savet.