Solar: stagnacija je stvar prošlosti!

Više nikad neće biti potrebno brinuti se šta da se radi sa viškom solarne energije nastale u letnjim mesecima na solarnim sistemima u porodičnim kućama ili vikendicama kada vlasnici nisu tu, školama i vrtićima za vreme raspusta, hotelima i bolnicama sa trenutno slabijom popunjenošću... Stagnacija je stvar prošlosti sa novim Viessmann kolektorom Vitosol FM.

Po prvi put u istoriji solarne tehnike, Viessmann predstavlja kolektor koji poseduje ThermProtect, patentirani "inteligentni" premaz apsorberskog sloja koji se, sa promenom u svojoj kristalnoj strukturi u zavisnosti od temperature, automatski prilagođava promenama Sunčeve svetlosti i trošenju toplote. Tradicionalni pločasti solarni termalni kolektori mogu biti skloni nastajanju pare usled stagnacije, koja zauzvrat vodi degradaciji glikola u kolektorima, naprezanjima i oštećenjima u solarnoj instalaciji. Ovo može biti problem u proleće ili leto kada višak toplote od Sunca ne može uvek biti korisno iskorišćeno, pa temperatura u panelu počinje naglo da raste. ThermProtect odbija (emituje) svaki višak toplote nazad u okolinu.

Patentirani premaz koji je razvijen od strane Viessmann-a u partnerstvu sa Nancy univerzitetom u Francuskoj, sprečava dalju apsorpciju energije kada kolektor dostigne određenu temperaturu. Apsorberski premaz se zasniva se na principu "inteligentnih slojeva". Struktura premaza se menja zavisno od temperature kolektora. Iznad kritične temperature premaz povećava svoje odbijanje dolazne solarne radijacije i praktično "isključuje" kolektor. Ako temperatura kolektora padne ispod kritične temperature, struktura premaza će se vratiti u svoje originalno stanje gde se 95% dolazne solarne energije upija i biva pretvoreno u toplotu. Promena strukture na premazu može da se ponovi neograničen broj puta, što znači da kolektor nije nikada u opasnosti od stagnacije.

To zapravo znaći:

  • Nema pregrevanja leti ili tokom odsustva
  • Rasterećen pristup odredjivanju veličine solarnog polja, bez stresa - čak i ako nemamo dobre ulazne podatke, nemamo problem
  • Najzad od viška (kolektora) glava ne boli, jer uvek dobijamo neopterećene komponente, i dugi vek instalacije
  • Uvek dostižan cilj - maksimalni solarni doprinos, najveće uštede ikad!
  • Jednostavnije projektovanje i odabir komponenti

Ova svetska inovacija je na tržištu od ovog leta, a sjajna vest je da će cene ovih novih kolektora biće identične ceni prethodnih modela!

  


Gde kupiti?

Kod stručnjaka za instalaciju, održavanje i servis naših sistema grejanja.

Savetovanje, prodaju, instalaciju i servis obavljaju prema fizičkim licima isključivo Viessmann partneri, koje redovno obučavamo i koji su odlično su upoznati sa našim proizvodima.

Pogledajte spisak Viessmann partnerskih firmi - sortiran prema abecednom redu gradova:

> Spisak

 

Više o ovim kolektorima:

> Vitosol 100-FM

> Vitosol 200-FM