Nova grupa proizvoda: Viessmann Hibridi - miks u jednoj jedinici

Viessmann se fokusira na hibride, koji se zalažu za sisteme održivog grejanja koji inteligentno kombinuju kondenzacionu tehniku (na gas ili lož ulje) i toplotne pumpe.

Ove hibridne jedinice opremljene su funkcijom koja automatski optimizuje način rada u zavisnosti od cena energenata u zemlji gde je uređaj instaliran, kao i prema spoljnim temperaturama, tako da vlasnik kuće može da izabere ekonomsku ili ekološki optimizaciju. U skladu sa tim uređaj radi samo kao toplotna pumpa, samo kao kondenzacioni kotao, ili kao punokrvni hibrid sa obe tehnologije istovremeno!


Idealna rešenja za modernizaciju i novogradnju

Zbog toga, hibridne jedinice nisu samo idealno rešenje za modernizaciju i novogradnju, one takođe obezbeđuju ranije nepoznat stepen održivosti u novim zgradama. Pošto su konfigurisani da budu povezane sa pametnim mrežama, već sada su u stanju da obradi signale dobavljača o budućim cenama energenata.