JEDAN MEGAVAT Viessmann toplotnih pumpi voda/voda za grejanje Sportskog centra Nikšić

Od maja ove godine za kompletno energetski efikasno i pouzdano grejanje Sportskog centra Nikšić (olimpijski bazen, podno + radijatorsko + vazdušno grejanje i priprema tople sanitarne vode) su zadužene dve Viessmann toplotne pumpe tip Vitocal 350-G Pro koje koriste podzemnu vodu kao resurs.

Radi se o poslednjoj generaciji toplotnih pumpi velikog kapaciteta sa EVI ciklusom i ekonomajzerom, elektronskim ekspanzionim ventilom i vijčanim Bitzer CSH kompresorom, te mogućom temperaturom polaznog voda do 65°C. Kontrolu - da sve funkcioniše uz najbolje moguće parametre - vrši Vitotronic SPS regulacija koja se opslužuje preko velikog, osetljivog na dodir, ekrana u boji.

Navedene mašine su se optimalno uklopile u zaista interesantno tehničko rešenje za grejanje Sportskog centra Nikšić, koje u svakom segmentu predstavlja odličan i reprezentativan primer prakse iz ove oblasti.

Inače, olimipijski bazen u sklopu sportskog centra nije bio godinama u funkciji zbog neizdrživo visokih troškova eksploatacije i održavanja. Prema prvim rezultatima, sa novim sistemom, troškovi će iznositi svega jednu petinu od dosadašnjih.