Viessmann & predškolska ustanova "Nata Veljković"

Viessmann solarni sistem srednje veličine, namenjen za podršku u pripremi tople sanitarne vode, za predškolsku ustanovu "Nata Veljković", nedavno je u pušten u rad.

Sistem se sastoji od 8 panelnih kolektora Vitosol 200-F SVE (apsorbujuća površina 19 m²) koji greju novi predbojler Vitocell 100-B CVB zapremina 500 litara,  a dalje ova voda ide u postojeći bojler zapremine 500 litara na eventualno dogrevanje po potrebi konvencionalnim putem.

Aktivan je sistem za pretovarivanje, tako da se solarnom energijom greje i prvi bojler u slučaju da za to postoje uslovi.