Viessmann & predškolska ustanova "Bucko"

Nedavno je pušten u rad solarni sistem srednje veličine u Soko Banji u "PU Bucko". Radi se o sistemu sa 6 Viessmann solarnih kolektora Vitosol 200-F SVE i bivalentnoj akumulaciji od 1.500 litara.

Na objektu je i Viessmann solarna stanica sa solarnim kontrolerom Vitosolic 100 SD1 koja upravlja sa solarnim krugom i dodatno termostatski vodi dodatni generator toplote (električni kotao) za dogrevanje bojlera po potrebi u gornjoj zoni.