Puštene velike Viessmann toplotne pumpe - za industrijske korisnike u Aranđelovcu i Novom Sadu

U proteklih par meseci firma Viessman je isporučila pustila u rad svoje velike toplotne pumpe voda-voda kod više srpskih industrijskih proizvođača.

Jedna od njih je kompanija "Budućnost" iz Novog Sada (Vračar), sa jednom od najmodernijih štamparskih postrojenja u ovom delu Evrope. Instalirana je toplotna pumpa voda-voda tipa Vitocal 300-G Pro nazivnog kapaciteta 302 kW za grejanje + pasivno i aktivno hlađenje. Pasivno hlađenje ce na ovom objektu biti dominantno, pa će se objekat hladiti vrhunskom efikasnošću.

Druga, ali ne manje atraktivna, je instalacija u kompaniji "Stublina", maloj ali vrhunskoj proizvodnji okova iz Stojnika kod Aranđelovca. Posebno interesantno kod ove instalacije, je korišćenje otpadne toplote za hlađenje mašina u pogonu kao primarni izvor za toplotnu pumpu u režimu grejanja (grejemo objekat i jednovremeno hladimo mašine). Instalirana je toplotna pumpa voda-voda tipa Vitocal 300-G Pro nazivnog kapaciteta 235 kW za grejanje + pasivno i aktivno hlađenje.

Za zainteresovane kolege iz struke, kao i za potencijalne investitore, mogućnost posete - kao i razmena iskutsva sa korisnikom - je obezbeđena.