Pogled unapred

2017. godine Viessmann puni 100 godina.

Međutim, pre svega, naš pogled ide unapred. U predstojećih 12 meseci želimo da stavimo nove izazove ispred nas, da iskoristimo nove šanse.

Srdačno Vas pozivamo da nas i dalje pratite na tom putu. Budite uz nas, kad budemo razvijali i pravili Novo.

> Više o Viessmann-u