Nemam koncentraciju, jer mi je vruće… ili hladno?

Da li je ovo opravdan izgovor naših školaraca?

Jedna američka studija je pokazala je da, pored znanja i nekoliko drugih spoljnih faktora - i temperatura prostora utiče na performanse đaka prilikom rešavanja kontrolnih zadataka. Rezultat je: i visoke i niske temperature utiču na njihovo pamćenje, pažnju ali i na rezultate.

Kada je suviše hladno mozak konstantno podseća telo da učini nešto po pitanju uspostavljanja balansa organizma sa spoljnim okruženjem. Zbog konstantnih "podsećanja", đacima je teško da ostanu fokusirani. Takođe, drugo istraživanje je pokazalo da više temperature uzrokuju slabu koncentraciju i pospanost, kao i osećaj manjka energije.

Ono što je sigurno je da na eventualno slabije rezultate zbog neadekvatne temperature neće moći da se pozovu đaci i studenti iz 65 osnovnih škola, 20 srednjih škola, i 20 fakulteta, visokih škola i studentskih domova u Srbiji gde je instalirana Viessmann oprema! Ako tome dodamo još 30 vrtića, brojka ukupnog broja objekata gde uče, rastu i napreduju naše mlade snage se vrtoglavo penje na 135 objekata u kojima je garantovano optimalna temperatura koja odgovara ovim uzrastima.

Drugim rečima, da nije Viessmann-a, oni ljudi postali ne bi :-)

Pogledajte mapu ovih objekata u Srbiji.