Kolektor koji je pobedio stagnaciju: izveštaji sa terena

 

Primer 1: 

Porodična kuća u Valjevu.

Sistem od 8 kolektora Viessmann Vitosol FM  projektovan za zagrevanje bazena i tople sanitarne vode.   

Dan prvi: solarni sistem u pogonu. Nema potrošnje vode. Bazen još nije ni izgrađen. Stagnacija? Nema. Temperatura u kolektorima sve vreme ispod kritične tačke. (vidite sliku)

 

Primer 2:

Hotel Hilton u Podgorici.

Sistem od 60 kolektora pušten u rad u maju 2016. - dimenzionisan za zagrevanje tople sanitarne vode za sve goste, kao i za zagrevanje bazena.

Dan 1 do dan 432: Hotel sa 180 soba prolazi kroz periode slabije popunjenosti u izrazito sunčanim danima.  Stagnacija? Nema. Temperatura u kolektorima prestaje da raste ispod kritičnog nivoa, bez obzira na način ekploatacije.

 

Šta to zapravo znači?

  • Nema pregrevanja leti ili tokom odsustva
  • Rasterećen pristup određivanju veličine solarnog polja, bez stresa
  • Najzad od viška (kolektora) glava ne boli, jer uvek dobijamo neopterećene komponente i dugi vek instalacije
  • Uvek dostižan cilj - maksimalni solarni doprinos, najveće uštede
  • Jednostavno projektovanje i odabir komponenti

> Više o tome

 


Gde kupiti?

Kod stručnjaka za instalaciju, održavanje i servis naših sistema grejanja.

Savetovanje, prodaju, instalaciju i servis obavljaju prema fizičkim licima isključivo Viessmann partneri, koje redovno obučavamo i koji su odlično su upoznati sa našim proizvodima.

Pogledajte spisak Viessmann partnerskih firmi - sortiran prema abecednom redu gradova:

> Spisak