Isceljivanje na ekološki način

Najuglednija zdravstvena ustanova u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije u Republici Srpskoj, Banja Slatina, je svoj sistem grejanja tople sanitarne vode prepustila u ruke Viessmann solarnim kolektorima, koji ne mogu da se pregreju

Pored više od 130 m2 najmodernijih solarnih kolektora sistem za pripremu tople vode sadrži i visokoproduktivne stanice za primpremu vode, Vitotrans 353. Osim uštede od preko 40% koju pravi solarni sistem, isti uz pomenute stanice za pripremu vode, omogućuje i maksimalni komfor u upravljanju i zastite od legionele. 

Tako se, na 10-ak kilometara od Banja Luke, savremena tehnika grejanja udružila sa najboljim praksama u lečenju.