Šta znači reč kalamper u imenu hotela "Kalamper"?

Na lepom novom hotelu "Kalamper" u Dobrim Vodama u Crnoj Gori, postavljen je Viessmann solarni sistem od 12 visokoefikasnih vakuumskih kolektora Vitosol 200-T. Sistem služi za zagrevanje tople sanitarne vode za potrebe hotela.

Mozak sistema, Viessmann Vitosolic regulacija, inteligentno vodi rad solarnog sistema, ali i beleži i snima u svakom momentu sve parametre solarnog sistema, uključujući i količinu dobijene toplotne energije.

Da... kalamper znači krompir.