Rad na terenu: Viessmann mere opreza zbog korona virusa

Poštovani partneri, 

zbog proglašenja vanrednog stanja zbog pandemije, Viessmann je primenio više mera predostrožnosti kako ne bi bilo ugroženo zdravstveno stanje naših klijenata i članova našeg tima. Prenosimo Vam mere koje smo preduzeli:   

  • Naši servisni automobili svakodnevno idu na pranje 
  • Svaki put kada se zakaže termin na instalaciji, tehnička služba proverava zdravstveno stanje partnera i kupaca. Svaki naš tehničar obaveštava klijente o našim preventivnim merama od obostranog interesa. 
  • Tehničar održava udaljenost od kupca 
  • Rukovanje je izričito izbegnuto 
  • Tokom zadatka ljubazno molimo za odsutnost drugih ljudi 
  • Nema potpisivanja dokumenata u ovoj fazi 
  • Svi naši pružaoci usluge u automobilima imaju obezbeđeno dezinfekciono sredstvo ili vlažne maramice koje uvek može koristiti 
  • Pre i nakon završene usluge serviser dezinfikuje ruke

Predlažemo da razmotrite ove jednostavne mere za primenu i u svom okruženju.

Borimo se timski i odgovorno. 

Vaš Viessmann Beograd