Viessmann CO2 Liga: posvećeno partnerima - čuvarima životne sredine

Ovu 2020.godinu smo startovali idejom da svaki naš partner mora, iz meseca u mesec, dobijati tačan proračun koliko je ugljendioksida sprečio da se emituje u atmosferu ugradnjom efikasnih i ekoloških Viessmann tehnologija. Drugim rečima, koliki je tačno njegov doprinos očuvanju planete u „minus" tonama CO2.

Da bi zabiberili malo, formirali smo u tome specijalnu CO2 Ligu - gde se partneri rangiraju i takmiče u ekološkom doprinosu. Friendly competition, ali ne bez sportskog žara i medjusobne prozivke.

I tako, nepogrešivo svakog prvog u mesecu, našim partnerima stiže email sa njihovim akumuliranim učinkom. Učinak raste, kao i ponos.

ucite online