Arhitektura vizure - kuća na brdu Popare | Kej

U selekciji 45. Salona arhitekture, među izvrsnim primerima arhitekture u zemlji i regionu, kao reprezent savremenog pristupa rezidencijalnoj arhitekturi, posebno se ističe Kuća na brdu Popare u Valjevu, po projektu biroa Kej.

Smeštena na brdu Popare, sa upečatljivim pogledom ka gradu, vila u jednoporodično okruženje uvodi nove pravce, definisane usmeravanjem pogleda ka atraktivnim vizurama. Upravo oblikovanjem forme prema pogledu i korišćenjem nagiba u terenu, arhitekte biroa Kej stvorile su geometrijski čist objekat, koji na izvrstan način komunicira sa širim kontekstom.

 

kuca na brdu Izlomljena forma i pravci kaskada i bazena usmeravaju pogled iz svih delova vile. Foto: Relja Ivanić

 

Specifičnost objekta ogleda se u izlomljenim pravcima pružanja različitih zona vile, čime se odstupa od ortogonalnog rastera, a korisnicima se omogućava maksimalan užitak u pogledu. U poigravanju sa karakteristikama terena, denivelacije su dobile poseban dizajnerski tretman kroz funkcionalne celine u enterijeru, odnosno kroz kaskadno pejzažno uređenje koje na lokaciju uvodi elegantan i luksuzan arhitektonski izraz.

 

kuca na brdu Tremovi, terase, deking i travnate površine nude više mogućnosti za boravak na otvorenom. Foto: Relja Ivanić

 

Arhitektonsko oblikovanje objekta sastoji se iz više celina, kako otvorenog, tako i zatvorenog prostora, pa se tako u eksterijeru primećuju različite zone za boravak na otvorenom – od trema u punoj visini objekta i natkrivene terase u prizemlju, do prostora pored bazena, i atraktivnih zelenih kaskada izloženih suncu. 

Dok sa jedne strane različite površine ovih mikroambijenata anticipiraju razlike u korišćenju za opuštanje ili druženje, njihova materijalizacija u kamenu, drvetu i travnatoj površini omogućava kontakt sa različitim podlogama, čime se ostvaruje projektantska artikulacija različitih čulnih senzacija. U projektovanju kontakta sa vodom, kao još jednim elementom kako interakcije, tako i geometrije, značajan uticaj ima i pravougaoni MMD bazen, koji akcentuje osu dvorišta paralelnu sa pružanjem glavne vizure.

 

kuca na brdu Dok je vizura ka gradu maksimizovana, privatnost korisnika obezbeđena je punim zidnim površinama u bočnom i zadnjem delu fasade. Foto: Relja Ivanić

 

U oblikovanju pogleda prema objektu i iz njega, posebno se izdvaja kontrast punih i transparentnih površina, čime je obezbeđena privatnost korisnika, dok je istovremeno omogućena osunčanost i pružanje vizura iz enterijera. Čistini pogleda, pored staklenih površina doprinosi i ograda izvedena u nežnim linearnim potezima.

 

kuca na brdu Različiti materijali na fasadi kreiraju atraktivan ritam. Foto: Relja Ivanić

 

U sagledavanju objekta, značajnu ulogu igra i geometrija krova sa prepustima, sa konstrukcijom LKV centra, koja je omogućila doživljaj krova kao kontinualnog masiva nad izdvojenim celinama, čime su prepusti i izlomljena geometrija krova posebno došli do izražaja. Smenom belih horizontalnih poteza krovnog nazitka, nadstrešnice i zone između spratova, sa staklenim površinama prozorskih otvora i balkona, kreiran je prijatan ritam koji dodatno naglašava geometrijsku formu vile.

 

kuca na brdu Mirne horizontalne linije naglašavaju čistu geometriju vile. Foto: Relja Ivanić

 

Kako bi nesmetano mogao da se koristi tokom cele godine, ali i da funkcioniše nezavisno od svog okruženja, objekat na brdu Popare projektovan je kao termički efikasan, što je postignuto korišćenjem Daikin toplotne pumpe i Viessmann fan coil-a, koji omogućava individualno upravljanje toplotom unutar objekta, u skladu sa potrebama korisnika. Zadržavanje toplote unutar objekta, odnosno smanjenje zagrevanja postignuto je primenom Bauder PIR termoizolacije, dok je korišćenjem Isomat hidorizolacije objekat zaštićen od atmosferskih i podzemnih voda.

 

kuca na brdu Tamni tonovi u enterijeru dodatno naglašavaju vizuru na staklenom delu fasade. Foto: Relja Ivanić

 

Kako bi se postigao kontrast između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, sa ciljem akcentovanja pogleda ka gradu, enterijer vile obiluje tamnim tonovima posebno dizajniranog nameštaja i zidnih obloga, koje, prateći čistu geometriju objekta, stvaraju jedinstvene prostorne akcente.

 

kuca na brdu Posebno dizajniran nameštaj i prozori unutar objekta čine prostor jedinstvenim. Foto: Relja Ivanić

 

Kontinuitet materijalizacije, kako eksterijera, tako i enterijera ogleda se u primeni drvenih površina u vidu JAF HPL ploča, koje uvode prirodni ton u objekat, i time ga vezuju za elemente prirodnog okruženja. 

U ovom nesvakidašnjem enterijeru, naglašavanje izlomljene osnove postignuto je postavljanjem staklenih površina unutar objekta, čime zidovi postaju transparentni, a osim centralne vizure ka gradu definišu se i pravci pogleda prema prostorima za okupljanje unutar same vile. Neometanom toku prostora doprinosi i primena Ovoconcept unutrašnjih vrata, koja postaju integrisani deo zidnih površina, sa kojima učestvuju u usmeravanju kretanja i pogleda.

 

kuca na brdu Spiralno stepenište kao skulptoralni element daje poseban pečat enterijeru. Foto: Relja Ivanić

 

Vodeći se potrebom za „neočekivanim“, kao svojstvom vrhunskih arhitektonskih dela, projektanti biroa Kej su kao skulptoralni element enterijera uveli spiralno stepenište, koje kontrastira pravougaonoj geometriji ostatka objekta, i postaje vizuelni akcenat unutrašnjeg prostora.

Korišćenjem geometrije i karakteristika okruženja, poput nagiba i vizura kao okosnica projekta, arhitekte Jelena Marković i Predrag Petković kreirali su objekat koji se može uvrstiti u svetske primere arhitekture današnjice, a čije unutrašnjost i spoljašnjost korisnicima omogućavaju brojne senzacije i aktiviraju različita čula.

 

kuca na brdu

 

Galerija

kuca na brdu kuca na brdu kuca na brdu kuca na brdu kuca na brdu kuca na brdu

 

Izvor: DAIBAU