Modernizacija - mogućnosti za uštedu

U prosečnom domaćinstvu otpada 57% potrošnje energije na grejanje i pripremu potrošne tople vode. Tu se modernizacija posebno isplati, čime bi se uštedeli energija i troškovi.

Sagledajte 5 dobrih razloga:

  • ogroman potencijal za uštedu
  • odgovornost prema budućim generacijama
  • novo grejanje kao najbolje ulaganje novca
  • čekanje će skupo da Vas košta
  • modernizacija grejanja se isplati

Različite mere za uštedu energije

Sledi primer na kome je nemačka Institut "DEKRA" slikovito prikazala mogućnosti za uštedu energije, primenom različitih mera.
 

Novo grejanje (ušteda 25%)

Kotao iz sedamdesetih, koji kao gorivo koristi lako lož ulje ili električnu energju, se može zameniti sa modernim kondenzacionim kotlom ili toplotnom pumpom. Istovremeno je preporučljivo izolovati bakrene cevi u prostorijama, koje se ne greju.
 

Izolacija spoljnih zidova (ušteda 12,9%)

Nova termo-izolacija može da se postavi na fasadu i nakon toga da se izmalteriše.
 

Promena prozora i vrata (ušteda 9%)

Kombinacija kvalitetnog stakla i izolovanih ramova (drvenih ili PVC) može da zameni stara vrata i prozore.

Solarno postrojenje (ušteda 7%)

Na južnom delu krova se može instalirati termičko solarno postrojenje, koje služi za pripremu potrošne tople vode.
 

Izolacija plafona podruma (ušteda 6%)

Na plafon podruma, koji nije nastanjen, se mogu postaviti izolacione ploče.
 

Izolacija krova (ušteda 3%)

Ispod krova se može postaviti 10 cm debela izolacija.

 

Prvo zamenite grejanje, pa tek onda izolujte kuću

Mera Amortizacija za
Novo grejanje 6 godina
Izolacija plafona podruma 9 godina
Solarno postrojenje 14 godina
Izolacija spoljnih zidova 30 godina
Promena prozora i vrata 32 godina
Izolacija krova 44 godina

Izvor: stručni časopis "Capital", broj 12/2011, nemački Institut "DEKRA"