Vitomodul - gasni kondenzacioni generator toplote za spoljnu ugradnju

Iskoristite vrhunsku energetsku efikasnost modularne kondenzacione gasne tehnike, bez utroška korisnog prostora Vašeg objekta, brzo i jednostavno. Budite zadovoljni komforom i cenom grejanja sa gasom.

Ovaj estetski uklopiv proizvod Vam nudi pouzdano i povoljno povezivanje i grejanje gasom, bez obzira da li se radi o novom objektu ili modernizaciji. Kratka i jeftina procedura dobijanja potrebnih saglasnosti i dozvola, mogućnost daljinskog nadzora i parametrisanja, jednostavno i povoljno održavanje i nabavka preko povoljnih bankarskih kredita i putem lizinga.

Opseg kapaciteta: 17 - 450 kW

Viessmann Vitomodul "Kondensations Gas Block"

Model Kapacitet u kW Dimenzije u mm (d x v x š )
100 R2 90 90 2000 x 2500 x 700
100 R2 120 120 2000 x 2500 x 700
200 R2 160 160 2000 x 2500 x 700
200 R2 200 200 2000 x 2500 x 700
100 R3 135 135 2650 x 2500 x 700
200 R3 180 180 2650 x 2500 x 700
200 R3 240 240 2650 x 2500 x 700
300 R3 300 300 2650 x 2500 x 700
400 R3 375 375 3100 x 2800 x 850
400 R3 450 450 3100 x 2800 x 850


Posedujemo:

  • Potvrdu o kvalitetu proizvoda: Mašinski fakultet, Beograd
  • Sertifikat o kontrolisanju: Institut Mihajlo Pupin, Beograd

Pogledajte naš prospekt TopInfo Vitomodul i pronađite više stručnih detalja o proizvodu Vitomodul...

> Prospekt TopInfo Vitomodul