5 godina garancije

Poštovani kupci,

Kupovinom gasnog kondenzacionog zidnog kotla Vitodens 050-W, Vitodens 100-W i Vitodens 111-W ostvarujete mogućnost produženja garancije na 5 godina.

Ovo produženje je namenjeno svim korisnicima koji svoju fabričku garanciju u trajanju od dve godine na kupljeni uređaj žele produžiti za 3 godine dodate ugovorne garancije pod uslovima koji su definisani u ugovoru.

Sklapanjem ugovora o produženoj garanciji korisnik na ovaj način dobija sigurnost besprekornog rada svog uređaja i time bezbrižnost tokom svih 5 godina (2+3 godine).

Garancija dopunjava zakonom propisanu garanciju. Instalateru i korisniku uređaja garantujemo besprekoran kvalitet proizvoda, besplatno uklanjanje nedostataka koji se javljaju u periodu od 5 godina za greške u materijalu ili proizvodnji.

Ugovorena garancija važi pod sledećim uslovima:

Kupovina uređaja Vitodens 050-W, Vitodens 100-W i Vitodens 111-W

Obaveze korisnika uređaja:

Uređaj je instaliran u skladu sa uputstvima Viessmann-a za montažu proizvoda.

■ Uređaj je pustio u rad ovlašćeni Viessmann servis.

■ Uređaj je servisiran najmanje 2x u skladu sa uputstvima proizvođača na kraju 2. i 4. godine od kupovine uređaja (rok za vršenje servisa je 2 meseca od isteka 2. tj. 4. godine)

Kako se aktivira produžena garancija?

Produžena garancija se može aktivirati ovako:

■ Doplatom na cenu samog uređaja, prilikom kupovine od ovlašćenog Viessmann partnera. Tom prilikom naznačiti ovlašćenom Viessmann partneru da želite uređaj sa 5-godišnjom garancijom.

■ Potpisivanjem „Ugovor-a o produženju garancije“ sa Viessmann partner firmom

Koliko košta produžena garancija?

** 143 EUR (uklj. PDV) – jednokratno


** Napomena:

U cenu nisu uračunati godišnji servisi na kraju 2. i 4. godine koje naplaćuje partner servisna firma prema svom cenovniku

Ako imate pitanja molimo Vas da nas kontaktirate.

Uslov za kupovinu produžene garanicije je da nije istekla osnovna.

Za sva ostala pitanja stojimo Vam raspolaganju.