Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija na srpskom jeziku Vam je na raspolaganju na sajtu: 
https://webapps.viessmann.com/vibooks/RS/sr

 

Iste te informacije možete dobiti, ako instalirate aplikaciju "ViBooks".

Za andorid-mobilne koristite ovaj link:
https://play.google.com/store/apps/

a za iOS-mobilne koristite ovaj link:
https://itunes.apple.com/gb/app/

Herstellnummer.jpg

Pretraga rezervnih delova

Možete da potražite rezervni deo pomoću broja proizvoda / serijskog broja proizvodnje. Njega ćete naći na nalepnici sa tipom proizvoda na regulaciji ili na samom proizvodu.