Kogeneracioni moduli za toplotu i struju

Kogeneracioni moduli za toplotu i struju

Kod kompaktnih uređaja Vitobloc 200 u prvom planu je decentralizovani, toplotom vođeni kogeneracioni modul: u malim jedinicama se sa jedne strane proizvodi struja za sopstvene potrebe, sa druge strane se toplota koja pri tom nastaje koristi za grejanje bez velikih gubitaka. Neiskorišćena struja se skladišti u javnu mrežu, za šta se dobija nadoknada od elektrodistribucije.

Energetski koncepti po meri za primenu u srednjem rasponu kapaciteta

Energetski koncepti po meri za primenu u srednjem rasponu kapaciteta.

Kogeneracioni modul na gas istovremeno proizvodi i toplotu i struju. On je napravljen za stambene i poslovne objekte. Na toplotnoj strani kogeneracioni modul radi paralelno sa kotlom za grejanje. Oba proizvođača toplote su priključena na grejnu instalaciju za zagrevanje vode za grejanje i potrošne vode.

Viessmann - Zemni gas - Kogeneracioni moduli | Grejanje | Beograd

Viessmann kogeneracioni moduli GmbH (ranije ESS - Energie Systeme & Service GmbH) je specijalizovano preduzeće za kogeneracione module u okviru Viessmann Group i od 2008. godine je u sastavu preduzeća. Viessmann sa više od 25 godina iskustva u ovoj oblasti nudi efikasne sisteme na gas za kogeneracione module. Osim serijske proizvodnje, Viessmann pravi i kogeneracione module za specijalne potrebe korisnika.