Vitoflex 300-FSB – potpuno automatizovani kotao na drva


Pregled prednosti

  • Kotao na biomasu za dobijanje energije od suvog i vlažnog goriva
  • Visoki stepen iskorišćenja do 92 procenta
  • Minimalni gubici toplote zahvaljujući kompletnoj izolaciji
  • Garancija učinka kod goriva sa do 45 procenata sadržaja vode
  • Automatsko odstranjivanje pepela


Pogodan za razne oblike goriva od drveta

Vitoflex 300-FSB je pogodan za sagorevanje vlažne sečke od smrče, peleta, šumskog otpada i ostataka prerade drveta.

Ložište sa ravnom pokretnom rešetkom puni se pužnom trakom ili hidrauličnim sistemom za transport. Puž na kraju rešetke prenosi pepeo u zatvoreni kontejner za pepeo.


Low-NOx tehnika smanjuje emisije azotnih oksida

Vitoflex komora za sagorevanje je opremljena dovodom vazduha na primarnoj strani radi redukovanja emisije NOx.

Ovaj efekat se (opcionalno) pojačava recirkulacijom dimnih gasova. Stepen iskorišćenja do 92 procenta omogućava maksimalnu efikasnost i kod modulišućeg načina rada.

Upit za subvencije

Tražim subvencije za kotao za grejanje na drva

Nevažeći PTT-broj

Presek proizvoda

Pregled

Kapacitet
180 do 1.700 kW
Godišnji radni sati
do 3.000 sata
Gorivo
icon-biomasse.png
Piljevina, strugotina, peleti, šumski otpaci, otpaci nastali testerisanjem, kora, ostaci u drvnoj prerađivačkoj industriji
Sadržaj vode u gorivu
10 - 50%
Sadržaj pepela
do 4%
Oblast primene
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Staklenici, komunalne i privatne građevinske firme, industrija za reciklažu
Ostale odlike
Low Nox komora za sagorevanje, automatsko odstranjivanje pepela, klizna regulacija kapaciteta od 25% do 100%, utovar goriva pužem ili vodom hlađeni hidraulički utovar
Produktschnitt Holzheizkessel Vitoflex 300-FSB