Vitoflex 300-SRT – maratonac sa ložištem sa stepenastom rešetkom


Pregled prednosti

  • Napravljen za dugotrajan rad
  • Garancija učinka za gorivo sa sadržajem vode do 55 procenata
  • Prilagođavanje kapaciteta prema potrebi za toplotom
  • Raznovrsnost varijanti omogućava fleksibilnu primenu
  • Pogodan i za gorivo bogato pepelom (do 10 procenata)


Sagoreva i "vlažno" drvo

Kotao na biomasu Vitoflex 300-SRT može da sagoreva drvo sa do 55 procenata sadržaja vode. Tu spada ekonomičan materijal koji nije prethodno sušen, kao što su razni šumski ostaci, kora i zeleni ostaci.

Ložište sa stepenastom rešetkom je konstruisano za godišnje puno opterećenje od 8000 sati. Tako je kotao pogodan i za rad parne turbine za proizvodnju struje.


Robustan i pouzdan

Vitoflex 300-SRT prilagođava kapacitet stvarnim potrebama za toplotom, zbog čega je on atraktivno rešenje za opštine i komercijalne snabdevače energijom.

Upit za subvencije

Tražim subvencije za kotao za grejanje na drva

Nevažeći PTT-broj

Presek proizvoda

Pregled

Kapacitet
850 do 8.000 kW
Godišnji radni sati
do 8.000 sati
Gorivo
icon-biomasse.png
Kora, ostaci od uređivanja zelenih površina, zeleni otpaci, kora dugih vlakana, ostaci iz drvne prerađivačke industrije
Sadržaj vode u gorivu
6 - 60%
Sadržaj pepela
do 10%
Oblast primene
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Kogeneracioni modul, staklenici, komunalne i privatne građevinske firme, industrija za reciklažu
Ostale odlike
Low Nox komora za sagorevanje, automatsko odstranjivanje pepela, klizna regulacija kapaciteta od 25% do 100%, tehnika sa stepenastom rešetkom sa do tri hidraulički pokretanih zona sa rešetkama, visoka fleksibilnost goriva, standard pokretne šipke ispod rešetke, velika i veoma masivna konstrukcija
Produktschnitt Holzheizkessel Vitoflex 300-SRT