Vitoflex 350-VFE – specijalista za piljevinu


Pregled prednosti

  • Ložište sa uduvavanjem za piljevinu i strugotinu
  • Sadržaj vlage u gorivu do 15 procenata
  • Sagorevanjem u letu nastaje malo pepela
  • Napravljen za rad punim kapacitetom
  • Kapacitet od 850 do 13000 kW


Dovoljna je piljevina kao gorivo

Vitoflex 350-VFE je pouzdani automatski kotao na drva. Idealan je za piljevinu i strugotinu zahvaljujući ložištu sa uduvavanjem i visokotemperaturnim sagorevanjem u letu.

Drvna prašina se uduvava u kvalitetno izolovanu i šamotom skroz obloženu komoru za sagorevanje i optimalno se sagoreva u specijalno za to razvijenom ložištu.


Visoke temperature za niske emisije

Čuvanje toplote kotla Vitoflex 350-VFE u masi od šamota obezbeđuje visoku temperaturu komore za sagorevanje i nisku emisiju. Kotao sa tropromajnom dimnom cevi i dvopromajnim rashladnim oklopljenjem garantuju temperaturu dimnih gasova ispod 190 °C za niske emisije u punom pogonu.

Upit za subvencije

Tražim subvencije za kotao za grejanje na drva

Nevažeći PTT-broj

Presek proizvoda

Pregled

Kapacitet
850 do 13.000 kW
Godišnji radni sati
do 6.000 sati
Gorivo
icon-biomasse.png
Strugotina, piljevina, prašina
Sadržaj vode u gorivu
6 - 15%
Sadržaj pepela
bis 2%
Oblast primene
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Drvno-prerađivačka industrija, proizvođači parketa, proizvođači iverice, stolari
Ostale odlike
Veoma malo skupljanja pepela u komori za sagorevanje, koje je uslovljeno sagorevanjem u letu, mali troškovi održavanja, masivni šamot, ležeća ili stajaća (od 4.000 kW) komora za sagorevanje
Produktschnitt Holzheizkessel Vitoflex 350-VFE