c

Vitoplex 100-LS su tropromajni kotlovi sa niskim opterećenjem ložišta. To je najbolji preduslov za sagorevanje siromašno štetnim materijama i niskim emisijama azotnih oksida.