Vitomax HS tip M73B - kompaktan i efikasan


Pregled prednosti

  • Energetski štedljiva toplotna izolacija
  • Veliki parni prostor sa niskim opterećenjem
  • Visoki stepen iskorišćenja do 95,5 procenata
  • Vodom hlađeni prolaz gorionika spreda i vodom ispirano zadnje skretanje
  • Konstrukcija rasterećena od naprezanja


Visokopritisna para za industriju

Visokopritisni generator pare Vitomax HS tip 73B je pravo rešenje za velike industrijske pogone. Tu spadaju prehrambena, hemijska i farmaceutska industrija, zatim proizvodnja đubriva, građevinskog materijala, papira i pića, kao i bolnice i rafinerije.

Kotao kontinuirano isporučuje paru kapacitetom od 0,5 do 4 t/h, a radni pritisak se kreće od 6 do 20 bara (do 30 bara na zahtev).

Bočnim postavljanjem plamene cevi razvijen je kompaktan kotao koji ispunjava zahteve vezane za efikasnu proizvodnju pare.


Veliki parni prostor sa malim opterećenjem cevi

Međusobni razmak cevi, kao i rastojanje od cevi do obloge i plamene cevi je znatno veći nego što je potrebno.

Zbog toga je smicajna sila na tlu sa čeone strane zbog različitog izduženja dimnih cevi i plamene cevi veoma mala.

Ugaoni ankeri kotla su uvek postavljeni u parovima, pa se sile raspoređuju u konstrukcijskom delu, smanjuje se naprezanje i povećava vek trajanja.