Postrojenja na biogas icon-biomasse.png

Kao korisnik instalacije na biogas kod Viessmann-a dobijate proizvode za ceo proces - od proizvodnje vlažnom ili suvom fermentacijom do oplemenjivanja. Osim kompletnih instalacija za proizvodnju biogasa Viessmann nudi i obimnu ponudu usluga, uključujući i menadžment sirovinama i nadgledanje rada.