Pregled prednosti

  • Unosna reciklaža umesto skupog odnošenja smeća
  • Dodatni prihodi za pogone za kompost, opštine i industriju životnih namirnica
  • Domaći, povoljan i energetski kvalitetan reaktant, ne zavisi od oscilacija cena
  • Mali zahtevi od polaznog materijala; postupak nije osetljiv na strana tela
  • Malo habanje i troškovi održavanja


Recikliranje umesto odnošenja smeća

Biootpad je veliki potencijal koji u postrojenjima na biogas može energetski da se eksploatiše uz minimalan utrošak.

BIOFerm-Technik omogućava da se od organskih ostataka proizvede primarna energija: ekološki, regenerativno i CO2 neutralno. Samo nekoliko zahteva se postavlja od polaznog materijala.

Pogodna je rasipna, organska kruta materija, kao što su biootpad, zeleni otpad i gnojivo sa visokim udelom suve supstance.

Preostali digestat se u tečnom obliku direktno koristi u poljoprivredi ili se u čvrstom obliku prerađuje u kvalitetno prirodno đubrivo ili kompost.


Sve na jednom mestu

Postrojenja na biogas rade efikasno i ekonomično samo kada su tehnika i mikrobiologija dobro usklađene. Zbog toga se Viessmann rukovodi principom "sve na jednom mestu".

Da bi postrojenje uvek bilo u funkciji, na raspolaganju je kompetentan tim koji čine stručnjaci iz oblasti planiranja, biologije i izgradnje postrojenja.

Prikaz sistema

Systemdarstellung Biogasanlage Trockenfermentation

Biogasanlage | Trockenfermentation

Da biste pogledali video, kliknite na dugme za reprodukciju. Napominjemo da se reprodukcijom videa, podaci prenose na YouTube. Za detalje molimo da pogledajte našu Politiku privatnosti.

Biogasanlage | Trockenfermentation

Bioferm.jpg

Suva fermentacija

.