Vitomax 100-LW M148 - vrelovodni paket sa sistemom


Pregled prednosti

  • Optimalno usklađeni ložište, sigurnosna i regulaciona tehnika, kao i armature.
  • Delovi koji se nalaze direktno na kotlu mogu se u fabrici predmontirati, povezati žicama i postaviti cevima.
  • Pojačivač temperature polaznog voda, izmenjivač toplote, zatvaranje klapne za dimne gasove i zvučna izolacija dimnih gasova su opcionalni
  • Osvaja jednoobraznim prepoznatljivim Viessmann dizajnom
  • Dimenzije optimizovane za transport kamionom.


Sve na jednom mestu

Sistem je onoliko dobar koliko su dobre njegove komponente.

Dobre komponente garantuju najviši kvalitet i fleksibilnost, a to je ujedno i garancija za savršeni međusobni sklad komponenti. Ovaj sistem je odraz velikog iskustva Viessmann stručnjaka za grejnu tehniku.

Vitomax 100-LW M148 sistem ispunjava sve zahteve. Pri tom osvaja jednoobraznom pojavom prepoznatljivog Viessmann dizajna.


Brzo naručivanje i odgovarajuća isporuka

Sistem se može lako naručiti iz cenovnika i proširiti opcijama koje su mu prilagođene.

Kontakt osoba

Vaš nadležni pogonski inženjer i inženjer planiranja će Vas rado informisati i posavetovati.

No Results found.