Vitomax 100-LW M148 - robustni vrelovodni kotao


Pregled prednosti

  • Štedljiva upotreba energije
  • Sagorevanje siromašno štetnim materijama sa niskim emisijama azotnih oksida
  • Veliki sadržaj vode za dobru sopstvenu cirkulaciju i siguran odvod toplote
  • Veoma pogodan za servisiranje zahvaljujući velikim vratima za čišćenje
  • Elektrokomandni orman Vitocontrol omogućava upravljanje svim uređajima za regulaciju i upravljanje kotlom


Proizvođač vrele vode do 110 °C temperature polaznog voda

Vitomax 100-LW je proizvođač vrele vode za dozvoljene temperature polaznog voda do 110°C i za rad sa povišenom temperaturom kotlovske vode.

Dozvoljeni radni pritisak je od 6 do 10 bara, a toplotni kapacitet između 0,65 i 6 MW. Kotao se odlikuje robustnom konstrukcijom.


Prednosti kod montaže i održavanja

Opteretivi pokrov kotla spada u obim isporuke. On olakšava montažu i održavanje i štiti toplotnu izolaciju od oštećenja.

Velika i lagana revizijska vrata sa levim i desnim otvaranjem olakšavaju čišćenje kotla.

Kontakt osoba

Vaš nadležni pogonski inženjer i inženjer planiranja će Vas rado informisati i posavetovati.

No Results found.