Partner u blizini

Niskotemperaturni kotao na gas do 2000 kW – karakteristike i modeli

Na generisanje toplote za stambene i komercijalne prostore odlazi oko 40 posto ukupne potrošnje energije u zapadnim industrijskim zemljama. To predstavlja ogroman potencijal za uštede koji se treba iskoristiti pomoću savremenih tehnologija grejanja. Visoko efikasni sistemi grejanja, uključujući Viessmann niskotemperaturne kotlove na gas, već se koriste širom sveta – ne samo u brojnim domaćinstvima, nego i kod mnogih velikih projekata.

Od istorijskih spomenika, preko visoko industrijskih kompleksa do velikih gradilišta za stambene i komercijalne objekte, Viessmann uvek ima prava inovativna rešenja za grejanje, koja su spremna za razne izazove. Koristeći energetske rezerve na održiv i štedljiv način, sistemi grejanja aktivno doprinose zaštiti klime.

Niskotemperaturni kotao na gas Vitoplex 300 sa višeslojnim površinama za konvekcijsko grejanje

Viessmann je razvio nekoliko niskotemperaturnih kotlova na gas za upotrebu u velikim zgradama, komercijalnim i industrijskim objektima. Jedan od njih je Vitoplex 300. Ovaj tropromajni kotao, sa svojim dokazanim višeslojnim površinama za konvekcijsko grejanje od triplex cevi, nudi posebno ekonomičan, čist i pouzdan rad. Površine za višeslojno grejne površine modela Vitoplex 300 sastoje se od teleskopski raspoređenih čeličnih cevi, koje su presovane jedna u drugu za idealan prenos toplote. Unutrašnja cev, sa svojim linearnim rebrima, stvara 2,5 puta grejnu površinu veću od ravnih cevi.

Konvencionalni kotlovi za različite zahteve

Raznovrsnost asortimana proizvoda Vitoplex, koji je po pitanju tehničkih karakteristika i cena kategorizovan u 300 i 200, obezbeđuje savršeno rešenje i dostupan je za svaki zahtev i svaki budžet. Karakteristika koju dele svi proizvodi jeste vrhunski kvalitet koji krasi Viessmann. Vitorond 200 stupa na scenu gde se zbog neobičnih prostornih uslova kotao na gas mora dovesti do mesta instalacije u delovima.

Vitorond 200: fleksibilna konstrukcija

Posebno u starijim zgradama prostor ume često da bude skučen, što znatno otežava instalaciju. Niskotemperaturni kotao na gas Vitorond 200 je rešenje za ovaj problem. Zahvaljujući kotlu u delovima od livenog gvožđa, svaki pojedinačni segment se može transportovati u kotlarnicu. Kada se sve komponente donesu na mesto instalacije, niskotemperaturni kotao na gas se može lako sastaviti na licu mesta pomoću alata za kompresiju.

Eutectoplex grejna površina za visok nivo pouzdanosti u radu i dug radni vek

Liveni delovi kotlova Vitorond 200 su napravljeni od specijalnog eutektičkog livenog gvožđa sa homogenom strukturom. Fina konstrukcija grafitnih rebara i visok nivo čistoće materijala specijalnog livenog gvožđa sa niskim sadržajem fosfora povećavaju njegovu elastičnost. Materijal, oblik i geometrija livenih delova čak i hlade unutrašnjost kalupa tokom proizvodnje. To sprečava strukturna naprezanja od samog početka, što rezultira visokim nivoom pouzdanosti u radu i dugim radnim vekom.

Tropromajni kotao sa niskim emisijama

Ka kraju komore za sagorevanje, gasovi sagorevanja teku napred kroz četiri izduvne cevi za vruć gas, koje su simetrično raspoređene oko komore za sagorevanje, i ulaze u četiri kolektora trećeg prolaza za vruće gasove preko prednjeg dela. U zadnjem delu kotla, četiri ohlađena toka vrućeg gasa se kanališu do dimnjaka preko priključka za izduvne gasove. Tropromajna konstrukcija smanjuje vreme zadržavanja vrućih gasova u zoni visoke reakcione temperature. To rezultuje smanjenjem emisija azot oksida.

Pregled proizvoda:
Niskotemperaturni kotlovi na gas

Širok asortiman obuhvata efikasne energetske sisteme za ekonomično grejanje na plin. Ovde ćete pronaći pravo rešenje za Vaše potrebe – po pitanjima građevinskih usluga, udobnosti i budžeta.