Partner u blizini

Uživajte u Viessmann garanciji do 10 godina

Fotografija: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Bilo da koristite izmenjivače toplote od nerđajućeg čelika u kondenzacionom kotlu, bojlere od nerđajućeg čelika iz serije Vitocell 300 ili upravljate grejanjem preko aplikacije: Viessmann proizvode karakteriše izvanredan kvalitet, tehnologija koja čuva resurse i maksimalna efikasnost. Zbog toga nudimo garanciju do 10 godina na brojne komponente.

Osnovne informacije o Viessmann garanciji

Takođe nudimo dodatne usluge garancije pored zakonske garancije. Garantni period počinje sa puštanjem u rad, a najkasnije 12 meseci od isporuke od strane kompanije Viessmann. Takvim garancijama čvrsto stojimo iza svoje posvećenosti da za vlasnike i instalatere grejanja obezbedimo visokokvalitetne proizvode koji rade besprekorno. Viessmann nudi besplatno ispravljanje nedostataka. To važi pod uslovom da su nedostaci zapravo nastali usled nedostataka u materijalu ili proizvodnji.

Dodatni zahtevi za podnošenje zahteva za garanciju

 • Profesionalno projektovanje i instalacija sistema.
 • Obavljanje radova na instalaciji, održavanju, inspekciji, servisiranju i radova za garanciju dozvoljeno je isključivo ovlašćenim instalaterima grejanja.
 • Godišnja inspekcija i održavanje kao što je navedeno u Viessmann uputstvima za servisiranje.
 • Smeju se koristiti samo originalni Viessmann rezervni delovi.
 • Račun mora biti plaćen u celosti (u vezi sa samim uređajem i nadoknadom za garanciju)
 • Proizvod se mora nalaziti i koristiti u Nemačkoj

Šta ne pokriva garancija?

Određeni nedostaci ili štete nisu pokriveni Viessmann garancijom. U njih spadaju svi nedostaci ili štete izazvani pogrešnom konstrukcijom ili sastavljanjem. Isto važi i ako su korišćeni neodgovarajući resursi za rad ili goriva. Nepravilne ispravke na sistemu ili delovima od strane trećeg lica mogu takođe dovesti do šteta koje naša garancija ne pokriva. Isto tako, potrošne delove treba uvek zameniti kao što navodi kompanija Viessmann. U suprotnom gubite pravo da iskoristite prednosti koje nudi Viessmann garancija. U te nedostatke spadaju i štete izazvane usled eksternih uticaja, kao što je mraz.

Pored ovih osnovnih uslova, takođe nudimo niz posebnih usluga garancije, koje su navedene u nastavku.

Pregled

Garancija na izmenjivače toplote od nerđajućeg čelika do 150 kW

Viessmann nudi garanciju od 10 godina na izmenjivače toplote od nerđajućeg čelika sa snagom do 150 kW. Garancija važi samo za curenja izazvana korozijom.

Za garanciju moraju biti ispunjeni sledeće uslovi:

 • Zaključenje ugovora o održavanju
 • Obavljanje radova održavanja
 • Pružanje punog dokaza o obavljanju propisanih radova održavanja

Važna napomena: Imajte na umu da morate registrovati sve generatore toplote isporučene posle 1. 4. 2018. godine u roku od prvih šest meseci (pogledajte poglavlje Registracija proizvoda).

Garancija na bojlere od nerđajućeg čelika

Svi Viessmann bojleri koji se instaliraju pored kotla i horizontalni bojleri iz serije Vitocell 300 napravljeni su od nerđajućeg čelika. Ovi bojleri predstavljaju najviši mogući kvalitet proizvoda i karakteriše ih dug radni vek kao i bezbedan i efikasan rad. Zbog toga Viessmann sada nudi garanciju od 10 godina na čelične bojlere od nerđajućeg iz serije Vitocell 300 prodate posle od 1. 4. 2017. godine, i to za curenja izazvana korozijom.

Ponuđena garancija važi pod sledećim uslovima:

 • Onlajn registracija sistema
 • Mora postojati potpisan ugovor o održavanju i dokaz o održavanju u skladu sa pružanim tehničkim dokumentima.
 • Pridržavanje kvaliteta vode u skladu sa Viessmann specifikacijama
 • Instalacija proizvoda od strane ovlašćenog instalatera grejanja u skladu sa pružanim tehničkim dokumentima

Ovo je čista garancija za proizvod, tj. nisu uključeni nikakvi troškovi za instalaciju, materijale za instalaciju, radnu snagu itd.

Kupovinom gasnog kondenzacionog zidnog kotla Vitodens 050-W, Vitodens 100-W i Vitodens 111-W ostvarujete mogućnost produženja garancije na 5 godina.

Poštovani kupci,

Kupovinom gasnog kondenzacionog zidnog kotla Vitodens 050-W, Vitodens 100-W i Vitodens 111-W ostvarujete mogućnost produženja garancije na 5 godina.

Ovo produženje je namenjeno svim korisnicima koji svoju fabričku garanciju u trajanju od dve godine na kupljeni uređaj žele produžiti za 3 godine dodate ugovorne garancije pod uslovima koji su definisani u ugovoru.

Sklapanjem ugovora o produženoj garanciji korisnik na ovaj način dobija sigurnost besprekornog rada svog uređaja i time bezbrižnost tokom svih 5 godina (2+3 godine).

Garancija dopunjava zakonom propisanu garanciju. Instalateru i korisniku uređaja garantujemo besprekoran kvalitet proizvoda, besplatno uklanjanje nedostataka koji se javljaju u periodu od 5 godina za greške u materijalu ili proizvodnji.

Ugovorena garancija važi pod sledećim uslovima:

Kupovina uređaja Vitodens 050-W, Vitodens 100-W i Vitodens 111-W

Obaveze korisnika uređaja:

Uređaj je instaliran u skladu sa uputstvima Viessmann-a za montažu proizvoda.

■ Uređaj je pustio u rad ovlašćeni Viessmann servis.

■ Uređaj je servisiran najmanje 2x u skladu sa uputstvima proizvođača na kraju 2. i 4. godine od kupovine uređaja (rok za vršenje servisa je 2 meseca od isteka 2. tj. 4. godine)

Kako se aktivira produžena garancija?

Produžena garancija se može aktivirati ovako:

■ Doplatom na cenu samog uređaja, prilikom kupovine od ovlašćenog Viessmann partnera. Tom prilikom naznačiti ovlašćenom Viessmann partneru da želite uređaj sa 5-godišnjom garancijom.

■ Potpisivanjem „Ugovor-a o produženju garancije“ sa Viessmann partner firmom

Koliko košta produžena garancija?

** 143 EUR (uklj. PDV) – jednokratno


** Napomena:
U cenu nisu uračunati godišnji servisi na kraju 2. i 4. godine koje naplaćuje partner servisna firma prema svom cenovniku
Ako imate pitanja molimo Vas da nas kontaktirate.
Uslov za kupovinu produžene garanicije je da nije istekla osnovna.
Za sva ostala pitanja stojimo Vam raspolaganju.