Partner u blizini

Industrijski kotlovi za proizvodnju tople vode i pare

Efikasno i čisto obezbeđivanje energije kao i visok nivo pouzdanosti u radu ključni su zahtevi za sisteme za generisanje energije koje nameću industrijski sektor i lokalni nadležni organi. 

Viessmann je pionir u tehnologijama za efikasne energetske sisteme. Odgovarajuće komponente i sistemi se razvijaju na jednom mestu za svakog pojedinačnog klijenta i nadograđuju se širokim spektrom usluga.

Zbog svoje konstrukcije i konfiguracije, širok spektar primena Viessmann industrijskih/komercijalnih kotlova ih čini idealnim za ispunjenje pojedinačnih zahteva klijenata. Mnogi konstrukcijski detalji na kotlovima i mnogo godina iskustva u proizvodnji komercijalnih i industrijskih kotlova osiguravaju visok kvalitet i pružaju visok nivo pouzdanosti u radu kao i dug radni vek. Štedljivo i čisto obezbeđivanje energije kao i visok nivo pouzdanosti u radu i dostupnost ključni su zahtevi za sisteme za generisanje energije za industriju, privredu i lokalne nadležne organe. 

Viessmann je pionir u tehnologijama za efikasne energetske sisteme. Odgovarajuće komponente i sistemi se razvijaju na jednom mestu za svakog pojedinačnog klijenta i nadograđuju se širokim spektrom usluga.

Zbog svoje konstrukcije i konfiguracije, širok spektar primena Viessmann industrijskih/komercijalnih kotlova ih čini idealnim za ispunjenje pojedinačnih zahteva klijenata. Zahvaljujući određenim konstrukcijskim karakteristikama, posebno kod ovih kotlova, kao i našem bogatom iskustvu u izgradnji velikih industrijskih/komercijalnih kotlova, u stanju smo da osiguramo izvanredan kvalitet, visok nivo pouzdanosti u radu kao i dug radni vek.

Stručnjaci iz našeg tima za industrijske/komercijalne kotlove i njihovi lokalni partneri će zajedno sa Vama izraditi ekonomično rešenje koje je orijentisano ka budućnosti, i to na osnovu Vaših individualnih planova. Kod projektovanja se uzimaju u obzir svi zahtevi i bezbednosni propisi za svaki komad opreme, u skladu sa Direktivom za opremu pod pritiskom i propisima specifičnim za državu. Naše usluge Vam stoje na raspolaganju od početnog koncepta do puštanja u rad i šire od toga.

Do 100 posto sa vodonikom

Kod hemijskih operacija poput proizvodnje hlora i drugih industrijskih procesa, veći deo gasa vodonika se ne iskoristi i ispušta se u atmosferu. Kotlovi Vitomax, koji mogu da rade 100 posto sa vodonikom, sa adekvatnim gorionikom, nude isplativo i efikasno rešenje.

Korišćenje vodonika znatno smanjuje emisije CO₂. Emisije NOx gasova, koje nastaju prilikom sagorevanja vodonika, a koje su obično veće u odnosu na konvencionalni plin, smanjene su na nivo uporediv sa plinom, zahvaljujući tehničkoj stručnosti našeg tima i konfiguraciji kotlova Vitomax. To znači da su moguće čak i niske vrednosti NOx gasova ispod zakonskih zahteva i da štite Vaš sistem za smanjenja emisija u budućnosti.

Viessmann tehnologija industrijskih/komercijalnih kotlova znači savršeno koordinisano projektovanje sistema

To obuhvata:

  • Sisteme za upravljanje i praćenje
  • Tehnologiju za instrumentaciju i upravljanje
  • Pumpe i ventile
  • Sisteme za sagorevanje sa dotokom goriva
  • Sisteme za održavanje pritiska
  • Sisteme za tretiranje vode
  • Cisterne za vodu za kotao sa toplotnim odzračivanjem
  • Cevi i izduvne sisteme
  • Sisteme za regenerisanje toplote
  • Analizu vode

Asortiman proizvoda industrijskih kotlova 

Industrijski/komercijalni kotlovi do 44 MW toplote, 70 t pare na sat

U širok asortiman kompanije Viessmann spadaju parni kotlove na nizak pritisak i visok pritisak do 31,5 t/h, vrelovodni kotlovi do 22 MW, kotlovi za otpadnu toplotu i električni kotlovi za generisanje pare i tople vode.