Partner u blizini

Kondenzacioni kotlovi na gas – tehnologija za različite potrebe

Kada je reč o udobnom generisanju toplote plinom, Viessmann nudi razne tehnologije za sve vrste zahteva i situacija. Asortiman proizvoda obuhvata sisteme grejanja na gas za nove i postojeće zgrade kao i za stanove i zasebne kuće u kojima žive vlasnici. Takođe se mogu implementirati veliki projekti u sektorima stanovanja, privrednim i komunalnim sektorima.

Čudesni kompaktni kotlovi koji štede prostor

Zidni kondenzacioni kotlovi na gas su posebno pogodni za upotrebu u novim zgradama i malim stanovima. Ovi ekstremno kompaktni uređaji se uklapaju u gotovo svaki prostor. Koriste se ili samo za grejanje potrošne tople vode ili takođe i za grejanje prostora. U slučaju drugog, nazivaju se kombinovani kotlovi. Obe verzije rade po principu protočnog bojlera. Zato obično nemaju akumulacioni bojler i greju vodu samo kada je to potrebno. To znači da reaguju veoma brzo na promene zahteva. Nedostatak grejanja potrošne tople vode po principu protočnog bojlera je to što topla voda nije dostupna odmah. Da bi se sprečilo dugo crpljenje vode sa slavine dok ne postane topla, neki zidni kondenzacioni kotlovi na gas mali imaju integrisani akumulacioni bojler.   

Podni kondenzacioni kotlovi na gas za veću efikasnost kod visoke potražnje za potrošnom toplom vodom

Podni kondenzacioni kotlovi na gas zauzimaju malo više prostora. To je uglavnom zato što imaju veći akumulacioni bojler u kojem se zagrejana potrošna topla voda čuva na konstantnoj temperaturi tokom dužeg vremenskog perioda. To je posebno efikasno kada su redovno potrebne veće količine tople vode.

Ako imate planove da priključite solarni toplotni sistem za grejanje potrošne tople vode, preporučujemo da izaberete podni kondenzacioni kotao na gas sa integrisanim solarnim indirektnim grejačem. Montira se na akumulacioni bojler ili blizu mesta za crpljenje i zagreva potrošnu toplu vodu. U kombinovanim sistemima poput ovih, ne dolazi do mešanja vode za grejanje i potrošne tople vode. Podne jedinice su već projektovane za rad sa dva režima rada. To znači da se mogu lako kombinovati sa drugim generatorom toplote da bi se pokrila potražnja za toplotom. Viessmann kondenzacioni kotlovi na gas predstavljaju najsavremeniju tehnologiju i pokrivaju raspon snaga od oko 2 do 100 kilovata (kW). To im omogućava da u svakom trenutku efikasno i pouzdano obezbeđuju toplotu zasebnim kućama, kućama za dve porodice i malim stambenim zgradama.

Podni kondenzacioni kotlovi na gas takođe su dostupni i u većim veličinama. Uglavnom se koriste u zgradama sa visokom potražnjom za toplotom, to su obično stambeni kompleksi, javne zgrade i privredni objekti. Zahvaljujući funkciji kaskade, postoji mogućnost da se više uređaja poveže u jednu jedinicu i obezbedi pouzdana toplota i u tim područjima. 

Kombinovanje zaštite klime i finansijskog rasterećenja

Kondenzacioni kotao na gas Vitodens 343-F

Samo u Nemačkoj je još uvek u upotrebi oko dva miliona sistema grejanja koji su stariji od 25 godina. Kada bi vlasnici zamenili te kotlove visoko efikasnim kondenzacionim kotlovima na gas, mogli bi uštedeti mnogo energije – do čak 35 posto ako bi koristili savremeni sistem grejanja na gas uz solarnu tehnologiju. Kada se to preračuna, to iznosi deset posto nemačke ukupne potrebe za energijom, uz istovremenu uštedu emisija CO₂ do 54 miliona tona godišnje.

Uštede su moguće zato što kondenzaciona tehnologija koristi energiju krajnje efikasno. To je zbog činjenice da se bukvalno sav sadržaj energije goriva pretvori u toplotu. Dakle, svako ko se npr. odluči za kondenzacioni kotao na gas može imati niske troškove grejanja na duge staze, a da u isto vreme i rastereti životnu sredinu. Na kraju krajeva, manje sagorevanja ujedno znači i manje emisija CO₂.

Svi Viessmann kondenzacioni kotlovi na gas ispunjavaju zahteve širom EU-a za efikasnu kondenzacionu tehnologiju. 98 posto ili više potrošene energije pretvori se u toplotu. Zbog tako nepobedivih nivoa efikasnosti, svako ko se odluči za jedan od ovih sistema grejanja na gas pozitivno doprinosi zaštiti klime i životne sredine.

Kako funkcioniše grejanje na gas sa kondenzacionom tehnologijom

Kao što je već pomenuto, kondenzaciona tehnologija koristi energiju veoma efikasno. Osim što iskorišćava toplotu generisanu sagorevanjem kao merljiva temperatura vrućih gasova (neto kalorijska vrednost), ono iskorišćava i sadržaj vodene pare (bruto kalorijska vrednost). U njoj je sadržana „latentna” toplota, koja se kod starijih sistema grejanja ispušta u otvoreni prostor preko kamina. Ta latentna toplota se može iskoristiti tako što se dimni gasovi proizvedeni tokom sagorevanja provedu kroz izmenjivač toplote sve dok se vodena para sadržana u gasovima ne kondenzuje. Proces kondenzacije proizvodi toplotnu energiju, koja se zatim iskorišćava za prethodno zagrevanje vode za grejanje.

Možete pronaći detaljan opis tehnologije grejanja u poglavlju o kondenzacionoj tehnologiji na gas. Pored toga, dostupne su opširne informacije u Vodiču za grejanje na gas na stranici heizung.de.

Viessmann zidni kondenzacioni kotao na gas Vitodens 200-W

Pouzdana tehnologija grejanja za sigurnu budućnost – ovde i sada

Pozivi za stvaranje tehnologija grejanja koje štede resurse glasniji su neko ikada. Novi kondenzacioni kotlovi na gas ne treba da rade samo čisto, već i održivo. Kao odgovor na taj zahtev, Viessmann već uveliko radi na kondenzacionim sistemima grejanja na gas za sigurnu budućnost. Zahvaljujući svojim kontrolnim uređajima za sagorevanje, ovi kotlovi se automatski prilagođavaju na različite vrste gasova – uključujući mešavine biogasa. Štaviše, proizvodi su trenutno pogodni za upotrebu sa mešavinama plina/vodonika koje sadrže do 20 posto vodonika. Ipak, želimo da i dalje povećavamo ovaj odnos.

 

Prednosti zidnih i podnih kondenzacionih kotlova na gas 

Kondenzaciona tehnologija sada postavlja letvicu za ove sisteme grejanja na gas. Vlasnici sistema koji se odluče za ovu tehnologiju profitiraju od brojnih prednosti:

Energija iz goriva se pretvara u toplotu bukvalno bez gubitaka
Efikasno sagorevanje smanjuje troškove grejanja i emisija CO₂
Dokazana tehnologija osigurava visok nivo pouzdanosti u radu i smanjuje rizik od neočekivanih kvarova
Mogućnost kombinovanja sa obnovljivim sistemima grejanja
Državne subvencije za kombinovanje sa obnovljivim izvorima energije smanjuju troškove nabavke

Biranje kondenzacionog sistema grejanja na gas takođe znači da ne postoji potreba za skladištem goriva u kući. Ako je dostupan priključak za gas, nije potrebna cisterna. Pored toga, kompaktni kondenzacioni kotlovi na gas štede prostor.

Kuća sa Viessmann kondenzacionim kotlom na gas u podrumu i solarni toplotni sistem na krovu

Jednostavno se kombinuju sa obnovljivim sistemima grejanja

Kao što je već pomenuto na početku, jedna od prednosti kondenzacione tehnologije na gas je to što je veoma kompatibilna sa drugim sistemima. To u praksi znači da je većina kondenzacionih kotlova na gas isporučenih iz fabrike već spremna za kombinovani rad. Kombinacija kondenzacionog kotla na gas i solarnog toplotnog sistema pokazala se kao veoma ekološko i ekonomično rešenje. U toj konfiguraciji, solarni toplotni sistem je odgovoran za grejanje potrošne tople vode koristeći besplatnu sunčevu energiju. To znači da kotao na gas više ne mora da radi toliko intenzivno. Time se i smanjuju troškovi grejanja.

Idite na asortiman proizvoda solarnih toplotnih sistema

Kombinovanje sa toplotnom pumpom je još jedna mogućnost. Kod tog rada sa dva režima rada, toplotna pumpa osim što pruža potrošnu toplu vodu tokom cele godine, ona obezbeđuje i grejanje. Kada dođe do maksimalnih opterećenja tokom veoma hladnog vremena, takođe se uključuje kotao na gas.

Pored toga, moguće je da kondenzacioni kotao na gas radi sa sistemom grejanja na biomasu. Bez obzira da li sistem radi sa kotlom na drva, kotlom na pelet ili kotlom na piljevinu: i ovde se kotao na gas mora uključiti samo ako postoji neočekivano visoka potražnja za toplotom.

Viessmann usluge

Rad preko aplikacije, produžene usluge garancije ili ugovaranje toplote – saznajte više o širokom spektru usluga koje nudi Viessmann.

Aplikacija ViCare nudi praktičan način za upravljanje Vašim Viessmann sistemom grejanja na gas i uštedu energije – bilo kad, bilo gde. Omogućava Vam uvid u status sistema u bilo kom trenutku.

Aplikacija ViCare – informacije i zahtevi

 

Ako odlučite da Vaš novi Viessmann sistem grejanja na gas povežete na internet preko interfejsa Vitoconnect, dobićete produženu garanciju od pet godina. Onda je pomoću aplikacije ViCare moguće da jednostavno i udobno upravljate sistemom grejanja na gas preko interneta.

→ *Uslovi garancije

 

Asortiman proizvoda

Bilo da su Vam potrebni kondenzacioni kotlovi na gas, podne jedinice sa integrisanim solarnim indirektnim grejačem ili uređaji za grejanje za visoke potražnje za toplotom, Viessmann Vam može ponuditi pravi kondenzacioni sistem grejanja na gas za širok spektar potreba.