Partner u blizini

Sektor stanovanja profitira od širokog spektra rešenja kompanije Viessmann

© Shutterstock / VOJTa Herout

Viessmann podržava sektor stanovanja inovativnim energetskim sistemima. Komforno i štedljivo grejanje nisu jedine prednosti u kojima korisnici mogu da uživaju. Takođe je moguće da se generiše električna energija kroz fotonaponske sisteme ili kombinovano grejanje i struja. Viessmann nudi širok spektar rešenja za efikasno obezbeđivanje energije za stambene zgrade i naselja.

Sve na jednom mestu: grejanje, hlađenje, ventilacija, generisanje struje

Viessmann decenijama isporučuje sisteme grejanja koji se ističu velikom štednjom energije i niskim emisijama. Zahvaljujući širokom asortimanu, korisnici dobijaju sve na jednom mestu: 

  • Toplotne pumpe
  • Solarni toplotni sistemi
  • Ledeni rezervoari energije
  • Biomasa
  • Električni sistemi za potrošnu toplu vodu i električni sistemi grejanja
  • Ulje, gas

Integrisani spektar rešenja kompanije Viessmann: Širok asortiman proizvoda i spektar usluga za sektor stanovanja

Kao dobavljač širokog spektra energetskih sistema, Viessmann svima pruža prava rešenja. „Integrisani spektar rešenja kompanije Viessmann” omogućava povezivanje proizvoda i sistema preko digitalnih platformi i usluga. Temelj je širok spektar rešenja za toplotu, električnu energiju, hlađenje i paru. Ovde Viessmann nudi proizvode i sisteme koji integrišu prave izvore energije u komunalne, komercijalne i industrijske životne sredine. Usluge upotpunjuje integrisani spektar rešenja kompanije Viessmann.

© Viessmann

Podrška projektima kompanije Viessmann: četiri faze do gotovog sistema

Sveobuhvatni paket podrške kompanije Viessmann je organizovan u četiri faze, od kojih svaka nudi posebnu dodatu vrednost – posebno po pitanju usluga. Infografika pruža detaljan pregled spektra usluga i podrške projektima kompanije Viessmann.

© Viessmann

Obezbeđivanje centralnog grejanja u novim i postojećim zgradama

U kompaniji Viessmann, obezbeđivanje centralnog grejanja za stambene zgrade ide od klasičnih rešenja sa jednim režimom do energetskih sistema sa dva režima i kombinovanih jedinica za grejanje i struju (CHP), koje simultano generišu električnu energiju i rade sa ekološki prihvatljivim biometanom. Tipično za holistički sistemski koncept kompanije Viessmann jeste da sistemi sa više režima nude opcije za grejanje potrošne tople vode i generisanje struje sa fotonaponskim i solarnim toplotnim sistemima.

Inovativni energetski sistemi za grejanje, hlađenje i električnu energiju koja se direktno koristi u domu. U zavisnosti od zahtevanog osnovnog opterećenja i raznih zahteva za maksimalno opterećenje, različiti sistemi preuzimaju posao obezbeđivanja centralnog grejanja. Svaki stan je opremljen stanicom za prenos toplote. Na taj način, korisnici plaćaju samo energiju koju zapravo potroše.

© Viessmann

Obezbeđivanje centralnog grejanja u novim i postojećim zgradama

U kompaniji Viessmann, obezbeđivanje centralnog grejanja za stambene zgrade ide od klasičnih rešenja sa jednim režimom do energetskih sistema sa dva režima i kombinovanih jedinica za grejanje i struju (CHP), koje simultano generišu električnu energiju i rade sa ekološki prihvatljivim biometanom. Tipično za holistički sistemski koncept kompanije Viessmann jeste da sistemi sa više režima nude opcije za grejanje potrošne tople vode i generisanje struje sa fotonaponskim i solarnim toplotnim sistemima.

Inovativni energetski sistemi za grejanje, hlađenje i električnu energiju koja se direktno koristi u domu. U zavisnosti od zahtevanog osnovnog opterećenja i raznih zahteva za maksimalno opterećenje, različiti sistemi preuzimaju posao obezbeđivanja centralnog grejanja. Svaki stan je opremljen stanicom za prenos toplote. Na taj način, korisnici plaćaju samo energiju koju zapravo potroše.

© Viessmann

Hibridni sistem bira najjeftiniji izvor energije

Dok su cene za fosilna goriva i električnu energiju podložne dugoročnim fluktuacijama, Viessmann nudi hibridne sisteme koji Vas ne ograničavaju na samo jedan izvor energije. Kod hibridnih jedinica, dva nezavisna generatora toplote su integrisana u jednu jedinicu: kondenzacioni kotao na gas ili ulje u kombinaciji sa toplotnom pumpom na električni pogon, koja uzima svoju energiju iz vazduha iz okoline ili od zemlje. Ova mešavina energija kombinuje „obnovljivu” sa „visoko efikasnom” energijom i pruža najveću moguću slobodu za iskorišćavanje izvora energije koji je najpovoljniji u tom trenutku. Podešavanja upravljačke jedinice mogu se prilagoditi za svaku situaciju na energetskom tržištu, tako da se uvek izabere najisplativiji i najefikasniji režim rada kada cene energije fluktuiraju.

© Viessmann

Sistemi grejanja za naselja u kontejneru – po principu „ključ u ruke” i pristupačni

Sistemi grejanja u standardnim kontejnerima su idealno rešenje za manje projekte stanogradnje, gde nije planirana kotlarnica ili gde troškovi gradnje moraju biti niski. Viessmann isporučuje snažne sisteme po principu ključ u ruke sa kratkim vremenima instalacije. Posebno ekonomična rešenja su sistemi za istovremeno generisanje toplote i struje ili za rad sa obnovljivim izvorima energije.

© Viessmann

Ledeni rezervoar energije: grejanje ledom

Sistem ledenog rezervoara energije radi po sledećem principu: Energija dobijena od sunca, vazduha i zemlje se na niskoj temperaturi predaje u podzemni kontejner – ledeni rezervoar energije. Toplotna pumpa izvlači toplotu od ledenog rezervoara i kompresuje je na višu temperaturu protoka da bi se grejala zgrada.

Ledeni rezervoar energije se takođe može koristiti za prirodno hlađenje zgrada u letnjim mesecima. Nakon što se voda u rezervoaru zaledi na kraju grejne sezone, energija za hlađenje se izvlači od ledenog rezervoara u letnjim mesecima.

© Viessmann

Spreman za H₂: grejanje vodonikom

Viessmann trenutno trasira put ka budućnosti bez gasova zelene bašte razvojem kondenzacionog kotla „Spreman za H₂”. To je inovativno rešenje koje radi na čist vodonik. Ovaj uređaj se zasniva na dokazanoj kondenzacionoj tehnologiji na gas i takođe će biti u stanju da radi na plin ili mešavinu plina/vodonika. Kao rezultat, korisnici sistema više ne zavise od određenog dobavljača ili određene mešavine plina/vodonika. Prvi prototipi trenutno prolaze detaljna testiranja u Tehnološkom centru, Centru za istraživanje i razvoj u sedištu kompanije u mestu Allendorf (Eder). Prvo lansiranje ovih uređaja se očekuje u 2024. godini, kada prve gasne mreže za vodonik budu dostupne u Nemačkoj.

© Viessmann

Nezavisno od javne grejne mreže: Generisanje i skladištenje sopstveno proizvedene električne energije

U integrisani spektar rešenja kompanije Viessmann spadaju sistemi grejanja koje generišu struju, a koji se zasnivaju na kombinovanom generisanju toplote i struje, kao što su kombinovane jedinice za toplotu i struju (CHP), uređaji za grejanje na gorivne ćelije kao i fotonaponski (PV) moduli. Višak električne energije može se skladištiti u jedinici za skladištenje Vitocharge power i potrošiti kada je potrebno. Korisnik sistema profitira od najveće moguće nezavisnosti i značajnog smanjenja troškova za nabavku skupe električne energije od javne električne mreže. Sva dodatna generisana električna energija može se ubaciti u javnu električnu mrežu uz odgovarajuću nadoknadu.

© Viessmann