Partner u blizini

Izjava o zaštiti podataka

Mi,  Viessmann Climate Solutions SE  (u daljem tekstu „Viessmann“ ili „mi“) kao deo  Carrier Global Corporation ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka i striktno se držimo pravila Zakona o zaštiti podataka. Lični podaci će se na ovoj veb-strani koristiti samo za najnužnije svrhe. Ni u kom slučaju preuzete podatke nećemo prodavati ili iz nekih drugih razloga ustupiti trećoj strani.

Izjava Vam daje uvid kako garantujemo zaštitu i koja vrsta podataka će se koristiti u koje svrhe. Ovo važi za sve veb-strane za koje Viessmann odgovara. One mogu da sadrže linkove ka drugim sajtovima, za koje ne važi ova Izjava o zaštiti podataka.

Obrada podataka na ovoj internet strani

Viessmann koristi i automatski snima na svoj server pristupne fajlove, koje nam daje Vaš brauzer. To su:

• Tip i verzija brauzera

• Operativni sistem koji se koristi

• Stranica sa koje je poslat http zahtev

• IP adresa

• Vreme upita servera

Ovi podaci se za Viessmann ne predaju drugim osobama i ne udružuju se sa drugim izvorima podataka. Podaci služe samo za internu statistiku.

Korišćenje i dalji prenos ličnih podataka

Ukoliko ste nam stavili na raspolaganje lične podatke, upotrebićemo ih samo za odgovor na Vaše zahteve, ugovor sa Vama, tehničku administraciju i logovanje u oblasti tržišnog partnera. Vaše lične podatke daćemo trećoj strani samo ako su potrebni za izvršenje ugovora (na primer, isporučiocima podatke o porudžbini), ako su potrebni za obračun ili ako ste Vi prethodno dali saglasnost. U svakom trenutku imate pravo da opozovete saglasnost.

Snimljeni lični podaci se brišu ukoliko opozovete Vašu saglasnost, ako više nisu potrebni ili ako je njihovo snimanje nepotrebno zbog nekog drugog zakonskog razloga.

Cookies

Internet strane na više mesta koriste takozvane cookies. Oni služe da naša ponuda bude prijemčivija, efektnija i sigurnija. Cookies su male tekstualne datoteke koje se polažu na Vaš računar i koje snima Vaš brauzer. Većina cookies koje mi koristimo su takozvani "Session-Cookies". Oni se po završetku Vaše posete automatski brišu. Cookies ne prave nikakvu štetu na Vašem računaru i ne sadrže viruse.

Pravo na obaveštenje, brisanje

U svakom trenutku imate pravo na obaveštenje o Vašim snimljenim podacima, njihovom prispeću i primaocu, kao i svrsi snimanja. Prema zakonskoj regulativi imate pravo na ispravku, zabranu i brisanje ličnih podataka.

Dodatne informacije

Vaše poverenje nam je važno. Zbog toga želimo u svakom trenutku da Vam budemo na raspolaganju u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka. Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja na koja Izjava o zaštiti podataka ne može da Vam odgovori ili ako želite potpunije informacije o nekoj temi.

Viessmann d.o.o. Beograd
Tabanovačka 3
11010 Beograd
Srbija

Telefon: 011/3097-887
Faks: 011/3097-886

Napomena o sigurnosti

Trudimo se da Vaše lične podatke snimimo tako da niko ne može da im pristupi. Pošto ne možemo da obezbedimo potpunu sigurnost podataka u komunikaciji putem e-maila, za slanje poverljivih informacija preporučujemo Vam poštu.