Partner u blizini

Sistemska tehnologija za Vaš Viessmann sistem grejanja

Stvaranje kompletnih rešenja sa Viessmann sistemskom tehnologijom

„Celokupan sistem je bolji od zbira njegovih delova.” Vodeći se ovom filozofijom, Viessmann čini mnogo više od same isporuke pojedinačnih komponenti za opremu za grejanje, koje ispunjavaju visoke Viessmann standarde za kvalitet, pouzdanost i učinkovitost.

Svi proizvodi su već usklađeni jedni sa drugima u fabrici i projektovani su da rade kao kompletan sistem. Na kraju krajeva, samo savršenom interakcijom svih sistemskih delova se može izvući maksimalni potencijal naše inovativne vodeće tehnologije. To se odnosi i na nove i na postojeće zgrade. Razlog za to je što se mnoge komponente mogu jednostavno nadograditi i proširiti.

Vaš lični put do efikasnog kompletnog sistema

Viessmann sistemska tehnologija povećava celokupnu efikasnost kroz optimalnu interakciju pojedinačnih komponenti. To ima ekološke i ekonomske prednosti. Zbog štedljivog korišćenja resursa takođe je moguće smanjenje emisija CO₂ i ostvarivanje ušteda tekućih troškova. Atraktivne subvencije za energetski efikasna sistemska rešenja pomažu da se ulaganja isplate još brže.  

Pojedinačne komponente bolje rade zajedno

Kada je reč o inovativnim energetskim rešenjima, kombinacija struje i toplote postaje sve važnija. Na primer, Viessmann fotonaponski sistem Vitovolt ne isporučuje solarnu struju samo za domaćinstva i potrošačku elektroniku i elektromobilnost, već i za aktivne generatore toplote na električni pogon kao što su toplotne pumpe. Jedinice za skladištenje Vitocharge uparene sa fotonaponskim sistemom obezbeđuju čak i veću samodovoljnost. To je zato što obezbeđuju električnu energiju čak i kada sunce ne sija.

Pored toga, sunčeva energija se može iskoristiti i za grejanje. Ako sistemska tehnologija uključuje solarnu toplotnu energiju, dobijena energija se može koristiti za grejanje potrošne tople vode i kombinovano pomoćno centralno grejanje. Slično, kombinovanje sistema za skladištenje sa solarnim toplotnim sistemima Vitosol omogućava optimalno iskorišćavanje toplote prilagođeno individualnim zahtevima.

Viessmann sistemska tehnologija takođe omogućava kombinovanje obnovljivih i fosilnih goriva. To olakšava tranziciju ka održivim kompletnim rešenjima. Kod hibridnih sistema, inovativni regulator energije Hybrid Pro Control osigurava da upravljački sistem automatski odabere najefikasniji režim rada – konvencionalni ili generator toplote na obnovljive izvore energije. Sistem onda po potrebi radi prema ekonomskim ili ekološkim kriterijumima. 

Sistem ventilacije Vitovent 300-W, toplotna pumpa Vitocal 300-G, bojler za potrošnu toplu vodu i jedinica za skladištenje struje Vitocharge VX3

Konektivnost za jednostavno upravljanje energijom

Konvencionalan način za regulisanje temperature u prostoriji je da se podešava termostat na radijatoru. Međutim, kod Viessmann sistemske tehnologije se veliki značaj pridaje konektivnosti. Ona omogućava da se sve komponente kompletnog sistema međusobno povežu preko interneta i da se njima upravlja preko aplikacije. Udobnost u radu nije jedina stvar koju konektivnost poboljšava. Nove mogućnosti za upravljanje energijom takođe Vam pomažu da otkrijete i iskoristite potencijalne uštede. Ako Vaš instalater od poverenja dobije pristup, dobijaće obaveštenja direktno preko aplikacije za servisiranje i imaće mogućnost da brzo optimizuje rad.

Praktično upravljanje sistemom preko aplikacije

Nakon povezivanja sa internetom, Viessmann ViCare nudi inovativne mogućnosti za upravljanje – gde god da se nalazite u tom trenutku. Aplikacija se, na primer, može koristiti za kreiranje individualnih planova za grejanje i praćenje potrošnje i klime u prostoriji. Aplikacija takođe omogućava korišćenje Viessmann One Base, platforme koja povezuje sve Viessmann uređaje i Smart Home rešenja. Korišćenjem karakteristike aplikacije za integralno upravljanje energijom, mogu se vizualizovati tokovi energije u kući – od sopstveno generisane solarne struje preko statusa napunjenosti baterije do sopstvene potrošnje. To dodatno olakšava uštedu energije.

Prednosti Viessmann ViCare na jednom mestu

Zeleno za ispravnost – vidite na jednom mestu da li je sve OK
Jednostavan i udoban rad sistema grejanja
Informacije o predstojećem održavanju
Direktan pristup adresi sačuvanog izvođača
Podešavanje Vaših planova grejanja i automatska ušteda energetskih troškova
Podešavanje standardnih funkcija na slavini preko tastera na Vašem pametnom telefonu
Izvođač ima pristup svim važnim informacijama
Sveobuhvatan paket podrške za bezbednost i održavanje
5 godina garancije na celokupan sistem sa konektivnošću
Korišćenje Viessmann One Base i upravljanje energijom su dobrovoljni

Konvencionalna upravljačka jedinica takođe nudi širok spektar funkcija

Vitoconnect omogućava da se i Viessmann uređajima, koji još nemaju integralni web interfejs, može upravljati preko aplikacije. Vitoconnect se direktno povezuje sa upravljačkom jedinicom Vitotronic. Ipak, Vitotronic omogućava sveobuhvatno i intuitivno upravljanje malim kotlovima, zidnim uređajima, kotlovima i toplotnim pumpama srednje veličine, čak i bez veze sa internetom. Kod Vitotronic 200/300, to se postiže pomoću karakteristika kao što su: 

 • Veliki grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem, sa višelinijskim prikazom običnog teksta
 • Crno belo oslikavanje za dobar kontrast
 • Pomoć za dalji kontekst preko tastera „?” 
 • Grafički prikaz funkcija kao što su grejna kriva, solarni prinos i vremena prebacivanja
 • Daljinski upravljač visokog sjaja za upravljanje iz stambenog prostora       

Upravljački programi za sve veličine sistema

Od pojedinačnih kotlova do sistema sa više kotlova sa centralnim razvodnim uređajem, Viessmann obezbeđuje savršeno usklađena rešenja. Upravljački sistem Vitotronic sa mogućnošću komunikacije je elektronski upravljački sistem za ekonomičan i pouzdan rad sistema grejanja. Postavlja standard svojom instalacijom, radom i održavanjem.

Proširenje i optimizacija – dodatna oprema za kompletne sisteme

Viessmann stvara optimalne tehničke uslove za integraciju u nova i postojeća kompletna rešenja. To znači da se generatori toplote i komponente kao što su fotonaponski sistemi, solarni toplotni sistem, jedinice za skladištenje ili dodatna oprema mogu jednostavno dodati da bi se sistem optimizovao kao celina. Pored visokokvalitetnih Viessmann proizvoda, nudimo i sistemske komponente drugih poznatih proizvođača u okviru asortimana dodatne opreme Vitoset. Taj asortiman obuhvata:

 • Radijatore
 • Podno grejanje
 • Sisteme za omekšavanje potrošne tople vode
 • Cisterne za mazut
 • Dodatnu opremu Vitoset Protect    

Brzo i higijensko grejanje potrošne tople vode

Bojleri obezbeđuju pouzdanu isporuku potrošne tople vode ili deluju kao međuskladišta toplote od sistema grejanja i solarnog toplotnog sistema. To ne povećava samo komfor za stanare, već i poboljšava energetsku efikasnost sistema. Razlog za to je što već generisana toplota ne bude jednostavno izgubljena, već se može koristiti kasnije. U asortimanu Viessmann bojlera Vitocell ima pravog bojlera za svaki zahtev. Čitav niz Viessmann modula za svežu vodu je dostupan za brzo i higijensko grejanje potrošne tople vode u kombinaciji sa akumulacionim bojlerima za vodu za grejanje.

Optimalno iskorišćavanje toplotne energije

Viessmann izmenjivači toplote su posebno efikasni u prenosu toplotne energije. Koriste se u dosta različitih oblasti primene: 

 • Za grejanje vode u bazenima
 • Za prenosne stanice u mrežama za snabdevanje toplotom, za odvajanje sistema u sistemima grejanja sa podnim grejanjem, za grejanje potrošne tople vode i za solarne toplotne sisteme
 • Za dobijanje energije za grejanje u vezi sa sistemima grejanja na paru
Izmenjivač toplote Vitotrans 200, tipa WTT

Iznajmljivanje sistemske tehnologije umesto kupovine

Nabavka inovativnih kompletnih rešenja uvek sa sobom nosi troškove ulaganja. Za sve one koji nisu spremni na se upuste u takvo ulaganje, to ne znači da će ostati bez najnovije tehnologije. Preko kompanija Viessmann Strom i Viessmann Wärme nudimo alternative za nabavku.

Viessmann Wärme: Jednostavno iznajmite novu toplotnu pumpu ili kondenzacioni sistem grejanja na gas ili ulje. Različiti paketi toplote omogućavaju prilagođavanje individualnim zahtevima. Održavanje i popravka sistema grejanje su uvek uključeni u mesečne troškove.

Viessmann Strom: Iznajmite nov fotonaponski sistem i dodatne komponente kao što su jedinice za skladištenje električne energije, zidne kutije i toplotne pumpe. Sveobuhvatan paket podrške obuhvata punu garanciju, osiguranje, održavanje, popravku i preuzimanje administracije.

Sistematski pristup održivom obezbeđivanju energije

Sa ViShare Energy Community postajete deo jednog još većeg sistema koji radi zajedno da bi se pogurala energetska tranzicija. Omogućava Vam da električnu energiju koju generiše Vaš fotonaponski sistem ili sistem na gorivne ćelije stavite na raspolaganje zajednici i nabavite 100 posto zelenu električnu energiju od nje ukoliko Vaša sopstvena proizvodnja nije dovoljna. Štaviše, da biste bili deo ViShare Energy Community, nije potrebno da generišete sopstvenu električnu energiju. Takođe imate mogućnost da nabavite zelenu električnu energiju za domaćinstvo i grejanje preko odgovarajućih tarifa ukoliko ceo Vaš Viessmann sistem ne sadrži komponente za generisanje struje.