Partner u blizini

Toplotne pumpe vazduh-voda – vazduh kao izvor toplote

Toplotne pumpe vazduh-voda spadaju među najčešće korišćenim vrstama grejanja u Nemačkoj. Ako vlasnici kuća odluče da koriste toplotne pumpe vazduh-voda, mogu da iskoriste atraktivne vladine subvencije.

Kako funkcioniše toplotna pumpa vazduh-voda

Kako toplotna pumpa generiše toplotnu energiju iz vazduha može se opisati na primeru frižidera. Dok frižider usmerava topao vazduh prema spolja, toplotna pumpa vazduh-voda dovodi toplotu iz vazduha iz okoline u prostoriju. Konkretno, ventilator aktivno uvlači vazduh iz okoline i prenosi ga do vazdušnog izmenjivača toplote (isparivač) koji je ugrađen u toplotnoj pumpi. Unutar njega cirkuliše rashladno sredstvo, koje menja agregatno stanje na niskim temperaturama i isparava. Da bi se to rashladno sredstvo zagrejalo na temperaturu koja je upotrebljiva za grejanje i grejanje potrošne tople vode, ono se kompresuje pomoću kompresora. Detaljan opis ovog procesa možete pročitati u poglavlju Kako funkcioniše toplotna pumpa vazduh-voda.

Toplotne pumpe vazduh-voda spadaju među najčešće korišćenim toplotnim pumpama. To nije samo zbog relativno niskih troškova ulaganja, već i zbog brojnih mogućnosti instalacije.

U monoblok verziji, sve komponente koje se koriste za generisanje toplote nalaze se unutar toplotne pumpe. Pošto se spojne cevi između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica pune samo vodom, te jedinice se mogu pustiti u rad brzo i jednostavno. Instalater koji izvodi radove ne mora posedovati sertifikat za rashladno sredstvo da bi obavljao taj posao. Za kraj, budući da većina uređaja radi veoma tiho, mogu se postaviti u blizini dnevne sobe.

Budući da se starije zgrade znatno razlikuju u zavisnosti od starosti i istorije, zahtevaju se različite vrste i obimi radova. Da bi se pažljivo instalirao i radio novi sistem grejanja u nekoj starijoj zgradi, potrebno je i da se adaptiraju prostorije, sistem za odvod dimnih gasova, kamin kao i toplotna izolacija. Tačne detalje može dati samo instalater grejanja na osnovu temeljne inspekcije.

Vitocal 222-S: toplotna pumpa vazduh-voda sa jednom spoljašnjom jedinicom

Prednosti toplotne pumpe vazduh-voda

Prednosti toplotne pumpe vazduh-voda razlikuju se u zavisnosti od perspektive. Da bi se ove pumpe bolje klasifikovale, korisno je da se napravi razlika između osnovnih i specifičnih prednosti.

U osnovne prednosti toplotne pumpe vazduh-voda spadaju – prvo i najvažnije – besplatan, a iz ljudske perspektive i neograničen izvor toplote. Korišćenje ovog izvora energije smanjuje zavisnost vlasnika sistema od dosadašnjih dobavljača goriva. To je zato što, za razliku od mazuta ili plina, vazduh iz okoline nije podložan ekonomskim ili političkim uticajima. Pored toga, troškovi za dimnjake i inspektore za dimne gasove postaće stvar prošlosti. Kada vlasnici kuća odluče da upravljaju toplotnom pumpom vazduh-voda, mogu računati na visok nivo pouzdanosti u radu kao i na povećanje vrednosti svoje nepokretnosti. Druge ekonomske prednosti toplotne pumpe vazduh-voda su atraktivne državne subvencije i rad sa malom potrebom za održavanjem. 

Na sledećoj listi je prikazan pregled prednosti toplotne pumpe vazduh-voda: 

  • Besplatan izvor toplote je dostupan u bilo koje doba dana
  • Relativno niski troškovi ulaganja
  • Mogućnost nadogradnje zahvaljujući funkciji kaskade
  • Nije potrebna zvanična dozvola
  • Pogodne su i za novogradnju i za projekte modernizacije
  • Nadogradnja je moguća

Vlasnici sistema koji upravljaju toplotnom pumpom vazduh-voda, s jedne strane, imaće niske troškove grejanja na duge staze. S druge strane, takođe će značajno smanjiti uticaj emisija CO₂ na životnu sredinu. Ako vlasnici kuća takođe odluče da kupe i struju za toplotnu pumpu od ekoloških resursa, sistem je u stanju da u potpunosti radi CO₂ neutralno.

I zaštita životne sredine je važna na nivou klimatskih propisa. Mnogi stručnjaci veruju da se energetska tranzicija može postići pomoću toplotnih pumpi. Ključna reč: Spajanje sektora, tj. inteligentno spajanje tržišta struje i grejanja. Na kraju krajeva, čak i danas se zelene elektrane moraju ugasiti s vremena na vreme da se ne bi ugrozila stabilnost mreže. Toplotne pumpe imaju mogućnost da tokom cele godine preuzimaju taj višak struje, čuvaju ga termički i onda iskoriste za snabdevanje toplotom.

Prednosti u odnosu na druge toplotne pumpe

Osim vazduha iz okoline, i zemlja i podzemne vode obezbeđuju toplotnu energiju iz koje toplotne pumpe mogu generisati energiju za grejanje. Kada vlasnici kuća treba da donesu odluku o nabavci, ne treba da ignorišu prednosti toplotne pumpe vazduh-voda u odnosu na druge vrste toplotnih pumpi. Te prednosti su prilično brojne.

Kada se uporede sa toplotnim pumpama rasolina-voda ili voda-voda, troškovi ulaganja za toplotnu pumpu vazduh-voda su relativno niski. Jedan od razloga za to je način na koji se iskorišćava toplota. Za razliku od toplotne pumpe rasolina-voda, nije potrebno ni iskopavanje zemlje ni duboko bušenje. Umesto toga, mogućnost instalacije spoljašnje jedinice toplotne pumpe vazduh-voda je fleksibilna. Može se postaviti na nekoj bazi ili na zidnom nosaču i izvlačiće toplotu iz spoljašnjeg vazduha. Potreban prostor za montažu je oko jedan kvadratni metar, u zavisnosti od modela.

Napor oko projektovanja za toplotnu pumpu vazduh-voda je nizak, jer se jedino moraju uzeti u obzir prikladna snaga grejanja i zaštita od buke. Nije potrebna zvanična dozvola, za razliku od toplotne pumpe rasolina-voda ili voda-voda. Kalkulator zvuka može biti od pomoći kod procene širenja zvuka.

Savremene toplotne pumpe vazduh-voda kompanije Viessmann veoma su tihe i jedva se čuju tokom rada. To dostignuće je rezultat višegodišnjeg intenzivnog rada na istraživanju i razvoju. Viessmann toplotne pumpe imaju Advanced Acoustic Design, gde su sve komponente toplotne pumpe konstruisane da maksimalno smanje buku. Niskofrekventni zvukovi, koji se doživljavaju kao veoma neprijatni, svedeni su na minimum.

Još jedna prednost toplotne pumpe vazduh-voda je njena jednostavna instalacija. U zavisnosti od modela, može se u celosti instalirati unutra ili spolja. Gde je prostor ograničen, split verzija je optimalno rešenje. Ovde se uređaj deli na unutrašnju i spoljnu jedinicu, a većina komponenti kao što su ventilator, isparivač i kompresor je smeštena u spoljašnjoj jedinici. Unutrašnja jedinica sadrži samo kondenzator i hidraulične komponente kao i kontrolnu jedinicu. Zahvaljujući praktičnoj instalaciji, toplotne pumpe vazduh-voda su idealne za projekte modernizacije.

Vitocal 300-A: spoljašnja jedinica toplotne pumpe

Moguća je i upotreba za lokalne nadležne organe i komercijalni sektor

Osim što je odgovorna za životnu sredinu, jedna od prednosti toplotne pumpe vazduh-voda je to što je brza i jednostavna za korišćenje, naročito kod lokalnih nadležnih organa i u komercijalnom sektoru. Na primer, za lokalne nadležne organe, Vitocal 300-A nudi nominalnu snagu grejanja do 47,2 kilovata. Koncipirana je da ima optimalan zvuk. U kaskadi 5 uređaja ostvaruje snagu do 236 kilovata.