Partner u blizini

Naš pristup održivosti

Stvaramo stambene prostorije za dolazeće generacije

Naš pristup održivosti se manifestuje u našoj misiji: da stvaramo stambene prostorije za buduće generacije. Kao porodična firma sa istorijom dužom od jednog veka, znamo kako se pokreću, razvijaju i stalno prilagođavaju inovacije. Entuzijazam i hrabrost da kročimo u nove teritorije deo su našeg DNK.

Sada je vreme da testiramo te veštine. Zato što znamo da su nam potrebne sistemske promene i brze mere da bismo ograničili globalno zagrevanje na 1,5 stepeni Celzijusovih. Samo ako to ostvarimo, osiguraćemo današnjim i budućim generacijama bezbedan život na našoj planeti u okviru njenih granica, a sa ciljem da postanemo društvo sa jednakim mogućnostima za sve. Svesni smo da je pred nama složen zadatak koji zahteva kontinuirani razvoj. Zato se i fokusiramo na stvarima koje možemo učiniti kao dobavljač klimatskih rešenja u građevinskom sektoru, imajući u vidu da smo deo većeg sistema koji se mora reformisati. Naša vizija budućnosti nas vodi kroz taj proces.

 

Naša vizija za budućnost

U 2121. godini živimo u čistim gradovima. Naše zgrade i naša privreda su klimatski pozitivne. Naše zgrade prilagođavaju temperaturu i kvalitet vazduha u realnom vremenu, čime obezbeđuju zdrav, komforan i energetski efikasan dom za svoje stanare. Kao i čitava privreda, zgrade cirkularno koriste i ponovo iskorišćavaju resurse. Energetski sistemi iz različitih mreža sada su isprepleteni, inteligentno sarađuju da bi povezali sve zgrade u cilju postizanja maksimalne energetske efikasnosti. Toplota i hladnoća se distribuiraju i ponovno iskorišćavaju preko energetskih i vodovodnih mreža. Električna mreža povezuje sve zgrade da bi napravila jednu elektranu na obnovljive izvore. Gasna mreža isporučuje biometan i zeleni vodonik iz energije vetra i sunčeve energije. Naša informaciona mreža optimizuje našu potrošnju energije, čime garantuje najisplativije obezbeđivanje energije u svakom trenutku i u svakom području. U 2121. godini živimo na planeti koja izgleda da se oporavlja. I svi smo odigrali svoju ulogu u postizanju tog stadijuma.

Klimatska nauka uređuje način na koji ćemo ispuniti taj cilj. Naš svet zna da bez dovoljno mera nećemo biti u stanju da ograničimo globalno zagrevanje na 1,5 stepeni Celzijusovih. Ovaj prag je ključan, jer će povećanje temperature preko toga sa sobom nositi znatne troškove za životnu sredinu, društvo i privredu. U našim očima, ignorisanje nauke znači ignorisanje naše sopstvene svrhe.

Zato smo koristili naučne podatke, kao što su „Greenhouse Gas Protocol” (Protokol o gasovima staklene bašte) i „Science Based Targets Initiative” (Inicijativa za ciljeve zasnovane na nauci), kao i interne analize i kolektivne procese u projektovanju za razvoj naše sopstvene klimatske strategije: „LEAP to Net Zero” (skok ka neto nultim emisijama). Ova klimatska strategija pokazuje kako se mi kao porodična firma sa 13.000 zaposlenih ophodimo prema svojoj odgovornosti da predvodimo sistemsku transformaciju ka zgradama sa nultim emisijama.

Naši klimatski ciljevi za 2030. godinu – postizanje nultih emisija

Smanjićemo apsolutne količine direktnih emisija od naših operacija za najmanje 48 posto (u poređenju sa 2019. godinom; Obim 1 i 2).

Smanjićemo apsolutne količine indirektnih emisija od prethodnih procesa i procesa u nastavku za najmanje 55 posto u odnosu na nivo ekonomske aktivnosti (u poređenju sa 2019. godinom; Obim 3).

„LEAP” je ambiciozan plan za usaglašavanje naših mera sa globalnim klimatskim ciljevima. Ovaj plan se zasniva na četiri stuba: Leap (skok), Empower (osnaživanje), Advocate (zagovaranje) i Partner („LEAP”). Zajedno sa našim partnerima želimo da napravimo „skok” ka ispunjenju cilja nultih emisija, kako u našim operacijama tako i u sistemima čiji smo deo.

„LEAP to Net Zero” je direktno povezan sa našom misijom i utiče na celokupan lanac vrednosti naše kompanije. Kao deo naše klimatske strategije, postavili smo dva specifična, vremenski definisana klimatska cilja za postizanje neto nultih emisija za naše operacije. Svesni smo naše uloge kao partnera, zagovarača, poslodavca i pionira u našem sektoru i nadamo se da inspirišemo i motivišemo svakoga oko nas da zajedno sa nama pogura tu promenu.

 

Naš globalna klimatska strategija je samo početak. Da bismo ostvarili našu viziju, moramo ići korak dalje. Sledeći korak uključuje naš rad na holističkoj strategiji održivosti za celokupnu Viessmann grupu. Ublažavanje klimatskih promena je najvažnija poluga za održiv razvoj, ali moramo posmatrati stvari i šire od klime. „Stvaranje stambenih prostorija za buduće generacije” ne znači samo obezbeđivanje zdrave planete za život. To takođe znači obezbeđivanje sigurnosti, pravde i zdravog života za sve ljude. Od nas se očekuje da vodimo računa o svim oblastima našeg poslovanja i našim aktivnostima u okviru sistema čiji smo deo. Tek smo krenuli na naš put. Radujemo se što ćemo postati pionir za sistemske promene u građevinskom sektoru i uhvatiti se u koštac sa novim izazovima puni entuzijazma i preduzetničkog duha koji je duboko ukorenjen u našoj korporativnoj kulturi.