Partner u blizini

Informacije za arhitekte

Tehnologija i arhitektura – u dijalogu

Dobro projektovanje je samo prvi korak ka dobroj arhitekturi. Kao stručnjaci opšteg tipa, arhitekte takođe moraju da znaju kako da inteligentno iskoriste energetsku tehnologiju. U današnje vreme, klijenti očekuju od arhitekata da budu sposobni da daju prave savete u ovoj oblasti, a u jeku nastavka rasta cena za energiju i nastanka novih energetskih koncepata, ova konkretna usluga može samo da dobija na značaju.

Kao arhitekta, vi nastupate kao nezavisni savetnik. Viessmann je Vaš stručni partner u ovom poslu. Naše informacije za arhitekte su precizno prilagođene Vašim potrebama i savršeno spajaju arhitekturu sa tehnologijom.

Informacije koje stavljamo na raspolaganje se temelje na našim studijama slučajeva, od kojih svaka posebno posmatra jednu zgradu i detaljno istražuje svaki aspekt zgrade. Zgrada je opširno opisana sa gledišta arhitekte. Zahtevi projekta i rešenja energetske tehnologije objašnjeni su jasno i temeljno. Sve informacije su podržane Viessmann-ovim širokim asortimanom proizvoda i spektrom usluga, koji postavljaju visoke standarde po pitanju kvaliteta i efikasnosti: Širok asortiman kompanije Viessmann nudi prilagođena rešenja sa efikasnim sistemima za sve oblasti primene i sve izvore energije. Visoka efikasnost naših inovativnih energetskih sistema pomaže Vam da štedite troškove i budete ekološki odgovorni.

Širok asortiman kompanije Viessmann

Tehnička rešenja postaju sve složenija i sve više recipročno utiču na arhitekturu i projektovanje konstrukcije. Arhitekte i inženjeri zato mogu da steknu nove perspektive sarađujući usko sa proizvođačem. Širok asortiman kompanije Viessmann obuhvata inovativna sistemska rešenja za upotrebu u stambenim, komercijalnim, industrijskim i komunalnim zgradama. Naši sistemi ispunjavaju zahteve Nemačke uredbe o uštedi energije (EnEV) u svakom pogledu.

Viessmann nudi prilagođena sistemska rešenja za sve oblasti primene i sve izvore energije. Širok asortiman obuhvata kondenzacione kotlove za ulje ili gas, CHP jedinice sa gorivnim ćelijama i CHP postrojenja za generisanje toplote i struje.

U asortiman proizvoda koji koriste obnovljive izvore spadaju solarne toplotne sisteme za grejanje potrošne tople vode i pomoćno centralno grejanje kao i fotonaponski sistemi odn. sistemi za skladištenje električne energije za efikasnu samostalnu potrošnju. U njega spadaju i specijalni kotlovi za drva, piljevinu i pelet. Štaviše, imamo i hibridne jedinice, toplotne pumpe i sisteme ledenih rezervoara koji koriste toplotu zemlje, podzemnih voda ili vazduha iz okoline, kao i mehaničke sisteme za ventilaciju.