Partner u blizini

Širok asortiman za lokalne nadležne organe i lokalne grejne mreže

(Fotografija: © Enno Friedrich)

Širok asortiman proizvoda i usluga kompanije Viessmann obuhvata pojedinačna rešenja sa efikasnim sistemima za sve oblasti primene i izvore energije. Kompanija već decenijama snabdeva visoko efikasne i niskoemisione sisteme grejanja koji rade na ulje i gas, kao i solarne toplotne sisteme i fotonaponske sisteme, odn. generatore toplote koji rade na obnovljive sirovine i toplotne pumpe. CHP jedinice i sistemi hlađenja zaokružuju širok asortiman proizvoda i usluga.

Kao dobavljač širokog asortimana energetskih sistema, Viessmann nudi sve potrebne komponente za projektovanje koncepta, implementaciju i rad lokalnih grejnih mreža, rešenja za stambene blokove ili bioenergetska sela. Osim što snabdeva sisteme grejanja koji rade na fosilna goriva ili obnovljive izvore energije, Viessmann podržava i lokalne nadležne organe u svim fazama od inicijalne studije izvodljivosti do izgradnje i puštanja u rad.

Sve na jednom mestu

Viessmann nudi prikladan energetski sistem za svaku potrebu – za lokalne nadležne organe, stambene komplekse i bioenergetska sela. Za izgradnju lokalne grejne mreže su dostupne cevi sa visokom izolacijom kao i toplotne predajne stanice. Naravno, one su jednako pogodne za novogradnju i projekte modernizacije.

Dok je u ruralnim područjima fokus na uspostavljanju bioenergetskih sela, u urbanim područjima uglavnom nema dovoljno raspoložive biomase za grejanje većine zgrada. Ovde, parcijalna rešenja za pojedinačne stambene blokove nude održive alternative, kao što to čine integracija fosilnih goriva i iskorišćavanje toplote iz životne sredine i otpadne toplote.

Naš asortiman zaokružuje širok spektar usluga, koje idu do upravljanja sirovinama i upravljanja radom.

Širok spektar usluga za sve aspekte Vašeg sistema grejanja

Rešenja specifična za sistem i usklađene usluge sa jednog mesta garantuju Vam pouzdan i efikasan rad.

U širokom asortimanu kompanije Viessmann oslikana su inovativna i efikasna tehnologija u svom najboljem izdanju. Od konsultacija preko konceptualnog dizajna do održavanja – naša pažnja ostaje fokusirana na celokupnom životnom ciklusu energetskog sistema.

Na osnovu Vaših zahteva i projektovanja, naši stručnjaci razvijaju precizno prilagođeno i ekonomično rešenje za sigurnu budućnost. Tokom implementacije se uzimaju u obzir svi zahtevi i bezbednosni propisi za sve komponente opreme – od snabdevanja gorivom do dimnih gasova – sa svom potrebnom infrastrukturom. Detalji usluga:

Viessmann pristupa svim projektima pojedinačno, pri čemu kod svakog aspekt projektovanja koncepta teži ka ostvarenju visoke efikasnosti:

 • Nepristrasne konsultacije oko tehnologije i vrste goriva
 • Preporuka za najbolje rešenje sa ekološkog i ekonomskog gledišta
 • Informacije o nacionalnim i međunarodnim propisima
 • Sistemska analiza
Vitomax u izometrijskom pogledu

Koordinacija sa svim tehničkim odeljenjima dok je sistem u izgradnji, kako bi se obezbedila blagovremena isporuka i instalacija.

 • Proizvodnja sa visokim stepenom sklapanja u fabrici da bi se maksimalno skratilo vreme instalacije na licu mesta
 • Puštanje u rad bez poteškoća
 • Obimni testovi učinka
 • Dokumentacija prema izgradnji

Pouzdan rad je osiguran zahvaljujući uslugama specifičnim za klijente, sa garantovanom isporukom rezervnih delova, redovnim održavanjem i proverama kotlova:

 • Služba za korisnike 24/7
 • Daljinsko praćenje i dijagnostika
 • Konverzija i modernizacija
 • Iznajmljivanje kotlova
 • Obuka na Viessmann akademiji
Vitomax – održavanje

Kontejnerski sistemi ključ u ruke su alternative za grejne centre koje su efikasne i štede vreme. Kontejneri su pojedinačno prilagođeni da bi odgovarali svim zahtevima – mogu biti opremljeni kotlovima na gas ili biomasu, CHP jedinicom ili kombinacijom različitih generatora toplote.

Kontejnerski sistem – Opštinska bolnica Pirmasens Vitobloc 200, 140 i 207 kWel

Asortiman proizvoda

Grejanje na ulje – tehnologija sa efikasnošću do 98 posto

Vrelovodni kotlovi do 22 MW.

Zahvaljujući iskustvu u ovoj oblasti proizvoda dužem od 25 godina, Viessmann nudi efikasne sisteme na gasni pogon za kombinovano generisanje toplote i struje. Zajedno sa standardnim proizvodima, kompanija proizvodi i CHP jedinice koje su prilagođene specifičnim zahtevima pojedinačnih klijenata.

Zahvaljujući širokom asortimanu panelnih i vakuumskih kolektora, Viessmann nudi fleksibilna i pojedinačna rešenja za svaku oblast primene.

Kvalitet unutrašnje površine bojlera za potrošnu toplu vodu je ključan za higijenski ispravnu isporuku potrošne tople vode. Iz tog razloga, Viessmann se oslanja na dva visokokvalitetna materijala: emajlirani premaz Ceraprotect za sigurnu i dugotrajnu zaštitu od korozije – koristi se za asortiman proizvoda Vitocell 100. Nerđajući čelik – koristi se za asortiman proizvoda Vitocell 300 – koji zadovoljava najviše higijenske zahteve.

Fotonaponski moduli sa visokim kapacitetom prinosa, bez kompromisa po pitanju kvaliteta i sa garantovanom bezbednošću.