Partner u blizini

Klimatska rešenja – ceo asortiman kompanije Viessmann

Naš kompletan asortiman tehnologija za grejanje i klimatizaciju nudi najsavremenije tehnologije i postavlja standarde. Fokus na efikasnom korišćenju energije doprinosi smanjenju troškova i očuvanju resursa i životne sredine. Naša kompanija je sve posvećenija oblasti fotonaponskih i energetskih sistema. Svojim klijentima već nudimo prilagođena rešenja sa multivalentnim sistemima i inteligentnim sistemima iz celokupnog asortimana.

Viessmann decenijama isporučuje posebno efikasne niskoemisione sisteme grejanja na ulje, gas i biomasu, kao i solarne sisteme i toplotne pumpe. Novi proizvodi u širokom asortimanu kompanije Viessmann su električni sistemi za toplu vodu i sistemi grejanja. Time korisnici dobijaju sve na jednom mestu: efikasne energetske sisteme za generisanje sopstvene električne energije, skladištenje i inteligentno korišćenje iste za grejanje, hlađenje i ventilaciju. Nove električne sisteme moguće je takođe kombinovati sa postojećim generatorima toplote. Mogu se koristiti u brojnim oblastima primene u projektima modernizacije i novogradnje.

Svi Viessmann proizvodi su usaglašeni sa Evropskim direktivama za sprečavanje i smanjenje zagađenja životne sredine kroz emisije. Viessmann je tradicionalno posvećen najboljoj mogućoj zaštiti životne sredine i maksimalnom očuvanju resursa. U tu svrhu, kompanija koristi najbolju raspoloživu tehnologiju za generisanje toplote i struje.

Individualna i efikasna rešenja

Viessmann ima pravi sistem grejanja za svaku potrebu: zidni ili podni, uz mogućnost pojedinačnog kombinovanja, ekonomični i za sigurnu budućnost. Bilo za zasebne ili dvojne kuće, velike stambene zgrade, komercijalne objekte i objekte lokalnih nadležnih organa ili lokalne grejne mreže – svejedno je da li je sistem namenjen za modernizaciju ili novogradnju.

U spektar usluga spadaju:

Viessmann je visoko specijalizovan za ove tržišne segmente. U poređenju sa specijalizovanim prodavcima na tržištu, kompanija ima ključnu prednost: Viessmann razmišlja u pravcu sistema i garantuje visok kvalitet saveta koji su i otvoreni za tehnologije i neutralni prema izvorima energije.